Osemsmerovka na Branislava | krizofky.sk
A P R U S U N A R S S D
A Ň A B Ž F Š Á K O I T
N Á T I E R K A D R N R
I Ž A A S O M A F I A É
T R R I Š N C L A Á J M
A D P O L T U C E T R A
L Ý O T B E Ť L A N T S
V V T E L D O E O E U S
N Í L O A K O P K G K T
S U R F I N G I O A I O
K A P A C I T A Z L L K
K M A D I E Z A K Ô D A

Slová Osemsmerovky:

AGENT  APRUS  BEOCCA  CADOS  DÔKAZ  EIDAM  ETIKETA  FRONT  KAOLÍN  KAPACITA  KAROL  LAICI  LAKEŤ  LATINA  LEOPOLD  LOGIK  MAFIA  MARKA  NÁTIERKA  ODBOR  ODLET  OPRATA  RÁKOŠ  SINAJ  SKAZA  STOKA  SUNAR  SURFING  ŠAFÁR  ŠATŇA  TEOFA  TRÉMA  TUNEL  ULFRID  VÝDRŽ  VÝPIS  ŽIARA   

Vpíš písmena čo zostali a over si riešenie
TIP: Stlač medzerník na klávesnici a Osemsmerovka ti vysvieti nevyškrtané písmená

 Odporuč Osemsmerovku: