Osemsmerovka na Matildu | krizofky.sk
T F I R D P O I S O P
N A R F A Š S T U P A
A I R R R K A A N R C
N T O V I Y K Y Z A J
M H I E Á T N V I V E
Y O R G A N I Z M Y R
H K S I I S Ó O O A I
A S R A K R Ú R N G Z
Ľ U D O O P B H R Á A
K R C K N F L I R T N
P R E D A J C A K A Y

Slová Osemsmerovky:

AGÁTA  BRIGITA  DRIFT  FAITH  FLIRT  HYMNA  IGRIC  IKONA  INKASO  ISKIERKA  JAZYKY  KORÓZIA  KURIATKA  ĽUDOOP  NÁVRAT  NAZIREJC  NOMIZNUS  OPRAVY  PAROHY  PREDAJCA  RÚRKA  RUSKO  SRDCE  STUPA  SÚHRA  ŠAFRAN   

Vpíš písmena čo zostali a over si riešenie
TIP: Stlač medzerník na klávesnici a Osemsmerovka ti vysvieti nevyškrtané písmená

 Odporuč Osemsmerovku: