logo krizofky.sk - maléOsemsmerovka na Justínu

Tajničkou je vitamín, ktorý si ľudké telo dokáže samo vyrobiť.

Riešiť

Tip: Otoč mobil do horizontálnej polohy.

ZSAŠÉRAKRON
RLLÔŽKOKANECA
NÁVRATKÁKTLDXPM
AČDPOCTALLCHUOETRS
AIRADOSŤOŠAAMRIORMO
KKALRAATIKAUKANYSAA
TŤÁVRÉRRAVDONODÉLLO
ÍHUTTAMUERMCPLECETÚ
VAOTREOYCNŠAORXNVUT
AČSYRVVITAMÍNOAOYŽO
KRBADOTEMSAOOZROTIČ
NKIHRASŠPKOOTTOMRNI
ATOTTPRZČRLKBOTOÁAŠ
RKSITSEÁYBEAFČRDPÚT
HOIARMVVSLKPSSEKTAE
ŠVFOEZEOAOÚAJBAAT
OEPTLTLTNŠBDMZK
SŠERÁOHOTABAA
VRRKKOMESLL
AKTÍVA ALENA AŠÉRA ATIKA BAKALÁR BATOH BLATH EXTRA FAITH HRANKA INDEX KACHLE KANEC KLAUN KOLOSY KOSTYMÉR KRČAH LAKTE LAMBERT LÔŽKO MATÚŠ METER METOD MONOKEL MOTORKA MOTTO MUDRCI NÁDEJ NÁVRAT NORKA ODKAZ ODVAR ORTUŤ OSIVO OSMAN OSTROVY OTRAS OTVOR OZNAM PÁRTY PERKO PLECE POCTA PONOR POTOK PRASA PREPAD PÚŠTE RADOSŤ RASCA REUMA RODEO ROZTOČ RYBKA RYDLO SABAS SEKTA SLÁČIK SMALT SPEVÁČKA STARŠÍ STISK SYNAK ŠIITA ŠKÁLA ŠKVRNA ŠPORT ŠTVRTÁK TOAST TORZO TURNÉ TUŽINA ÚTOČIŠTE VELES VETVA VLADÁR ZÁVET ZLATO ZVERSTVO

Vpíš písmena čo zostali a over si riešenie

Osemsmerovka - návod

1.  Klikni myšou v osemsmerovke na prvé písmeno a drž zakliknuté tlačidlo, až kým neprejdeš na posledné písmeno hľadaného slova osemsmerovky
2.  Po vysvietení celého slova, pusti tlačidlo
3.  Stlač medzerník na klávesnici a osemsmerovka ti vysvieti nevyškrtané písmená

logo krizofky.sk malé

Online krížovky, osemsmerovky a sudoku pre všetkých, čo sa nudia v práci, alebo na dôchodku.

© 20011-2023 3glav, s.r.o. All rights reserved