Osemsmerovka na Margitu | krizofky.sk
A N I L B O K D E K O A
M E M O Á R E K A L T O
N P B A L A I L D O S A
M O R Č A B F L S Š Ú T
R T H B M A K P I P S E
A I R A S T L I N A O P
K A A Ž V E M N N G N A
F N P C B I C K R E K T
E U O I N A C A R T I Á
K O C Ú R I B E I A P G
B E T A A M M B N F S U
D A A L E J N A B R A N

Slová Osemsmerovky:

ABRAN  ANJEL  ASPIK  BÁLAM  BITKA  BOBOR  BRILIANT  DECIBEL  EADSIN  EMBARGO  FARBA  FIACE  KALFAS  KEFKA  KOBLINA  KOCÚR  MEMOÁRE  MINCA  MINÚTA  MORČA  NEPOTIAN  NOHAVICE  NUGÁT  OTLAK  PINKA  PIPKA  POCTA  PSOTA  RABAT  SANKCIA  SÚSTO  ŠPAGETA  TAPETA  TRŽBA  ŽABČA   

Vpíš písmena čo zostali a over si riešenie
TIP: Stlač medzerník na klávesnici a Osemsmerovka ti vysvieti nevyškrtané písmená

 Odporuč Osemsmerovku: