Osemsmerovka na Bohuslava | krizofky.sk
T Š D I O R E T S A K T A M
Y Č K V A I O A T Ú M O CH M
B R Á N A M Á R D CH K N E Š
O R M M Á R A A O K O L O Á
P Y U Š U I K R U U Í F O N
H Y M Á R CH A A T R L Z H N
H B K O B Č CH I N I A E O A
A O R Á B R L T R É N E R V
L D L A N I E T B R T P A Š
D Á Ž E D N L A Y Á O A Ú Ť
A N B U T A S S C É N A S A
L O B M Y S G K Z A T O K V
I Z O S U V A I S Í N M O A
V L A S Ť K A K D C É R K A

Slová Osemsmerovky:

AMNON  ANNÁŠ  ANTON  ARARAT  ASTEROID  BASSUS  BRADA  BRÁNA  BREACA  CNOSŤ  DCÉRKA  DRÁMA  FLIRT  HALDA  HENRY  HYMNA  CHOMÚT  CHRÁMY  CHUMÁČ  IMRICH  KACHLE  KASTEL  KUMBÁL  KURIÉR  MARTIN  MATKA  MELÍR  MNÍSI  MOBIL  MUMÁK  NÁDOBY  NÁKYP  OKOLO  POBYT  POÉZIA  PRÁVO  SATÉN  SCÉNA  SYMBOL  ŠŤAVA  TÁCKA  TOMÁŠ  TRÉNER  ÚKLON  ÚSKOK  VLASŤ  VOZÍK  VZBUDILI  ZOSUV  ŽABČA   

Vpíš písmena čo zostali a over si riešenie
TIP: Stlač medzerník na klávesnici a Osemsmerovka ti vysvieti nevyškrtané písmená

 Odporuč Osemsmerovku: