logo krizofky.sk - maléOsemsmerovka na Teodora

Manželstvo bez sexu nestojí za veľa, sex bez manželstva (tajnička).

Riešiť

Tip: Otoč mobil do horizontálnej polohy.

MENZAKÁLISAEMLAZARUINY
AARÁGBAZANILHAKAVJOBOH
ŠODLOTRIÁNÁPISKRAZRBLO
KRDIAAEOEŤALEČVOEABIOL
ROOVERDLAĽALIJNLVAEOAB
TTALOREČNÁBŽDMEIRNRARO
YRALODKÚSTUPUŽLDČLÍŠKY
KEŠBAAKMURPHYHOOONTKAO
CVIKERORÁMRAFSROBUZGTS
CNÓLÁLNNÓLEMADÁKRAÓAÚA
AIATALCHŠEMDLOBANNLĽMRD
JAAKARACPSÍČEKÉIAKREAN
ANSHEROOVRSTTCRIOASSRÍ
ZÚBULDOGPIŤIZDDRKBTTÁK
TPDAAIRAZÁKONAAOSTROLO
ARCHIZEBAAOTLOLDAAIÝAOS
NAPMARŇŠTYRIAEOUKŠCJTÁ
AHKKVKOĽAJAVVJRUSRÝRSL
RTTROAONRASYVNÚČAIERAK
HOOROSÍNTOPACHAEIIČŤIKN
RYTCHENŤOSLIČKANVNASÁPS
ROZLOHARÉTKABOSOOLTÁRO
ABGÁR AKTÉR ANJEL APRÍL ARKÁDA ARKATÚRA ASPIK BARDO BILHA BLESK BOBOR BULDOG CHLEBA ČINČILA CVIKER CVIKLA DEJEPIS DEKAN DELENIE DIAKON DIALÓG DIERKA DREVO DRINA DŽBÁN EIDAM FARMÁR GORAL HARPÚNA HLIEN HLINA HLIVA HOBOJ HRANA HUMNO INVERTOR ISKRA IZRAEL KLÁSOK KLAUN KŇAZI KOALA KOĽAJ KONCHA KRAVATA KVÓTA LAZAR LÍŠKY LOTRI MAKOVNÍK MAŠKRTY MDLOBA MELÓN MENZA MESTO MLÁŤAČKA NARCIS NÁSYP NECHTY NEÚRODA NISSEN NORKA OBLOHY OBRAT OBRNA OCHOTA ODEVY ODILO ODROBINA ODVOD OLIVY OLTÁR ONIAS OPACHA OPÁTI OPIERKA OSADNÍK OSLIČKA OSOBA OTROK PREDÍSŤ PSÍČEK RAMPA REAKTOR REBRO ROKĽA ROZLOHA RUINY RUŽIČKA ŠARLACH SILÁK ŠKÁLA SKRÝŠA SMOLA SPÁSA STOLÁR STRATA STREČNO STRÝC ŠTYRI SÚMRAK TIKOT TIŠRI TRPKOSŤ TURNÉ UČIVO UMELEC ÚSTUP VAZAL VČELA VNÚČA YSARN ZADUSIŤ ZAJAC ZÁLIV ZÁŤAŽ ZBORY ŽELEZO ZUBOR

Vpíš písmena čo zostali a over si riešenie

Osemsmerovka - návod

1.  Klikni myšou v osemsmerovke na prvé písmeno a drž zakliknuté tlačidlo, až kým neprejdeš na posledné písmeno hľadaného slova osemsmerovky
2.  Po vysvietení celého slova, pusti tlačidlo
3.  Stlač medzerník na klávesnici a osemsmerovka ti vysvieti nevyškrtané písmená

logo krizofky.sk malé

Online krížovky, osemsmerovky a sudoku pre všetkých, čo sa nudia v práci, alebo na dôchodku.

© 20011-2023 3glav, s.r.o. All rights reserved