Osemsmerovka na Líviu | krizofky.sk
S A N O K I K J E R B E
M E R A Č T E G R E Š Y
I A L K A E Y T E L Ý V
E I J T N P J U R A J A
CH L A O T L A M S X J T
F Š I F R O V A N I E S
É A K Á P Y R M Z Í L A
O T R S Š P CH U Č I S S
L K N E A G O I Č T A I
O A P E S L L Z M I J A
K D R O G A H A N S V M
O B S A H A A O L O V O

Slová Osemsmerovky:

AGENT  ASTMA  ATAŠÉ  BREJK  DROGA  EGREŠ  EGYPT  ELIÁŠ  FOTKA  HALIČ  HOPKO  IKONA  JASLE  JURAJ  KALICH  MAJOR  MAMUT  MERAČ  MNÍSI  OBSAH  OHLAS  OKOLO  OLOVO  ONIAS  PRASA  RELAX  RYPÁK  ŠATKA  SERAF  SMALT  SMIECH  SNAHA  STAVY  TEPLO  UČIVO  UZIJA  VRCHOL  VÝLET  ZMIJA   

Vpíš písmena čo zostali a over si riešenie
TIP: Stlač medzerník na klávesnici a Osemsmerovka ti vysvieti nevyškrtané písmená

 Odporuč Osemsmerovku: