Kontakt

Fakturačné údaje

3glav, s.r.o.

Hemerkova 17, 040 23 Košice

IČO: 36671991


Bankové spojenie:

ČÚ: 2214052358 / 0200

IBAN: SK13 0200 0000 0022 1405 2358

SWIFT: SUBASKBX

Poštová adresa

3glav, s.r.o.

Vyšehradská 12

851 06 Bratislava

Prihlás sa  |  Registrácia