online krizovky

Krížovka na Dobromilu

Turistami obľúbený (tajnička), patrí medzi naše najvyššie vrchy. V minulosti bol považovaný dokonca aj za najvyšší a teda bol sídlom boha Svantovíta. Pravdepodobne zemetrasením prišiel o časť vrchného skaliska, ktorého skaly sú rozstrúsené po jeho južnej strane. Je známy ako vyhliadkový štít s krásnymi ľadopádmi na severnej strane a je dostupný aj bez sprievodcu.

ZVYŠOKZVYŠOK gr. mužské meno (Dionýz)gr. mužské meno (Dionýz) španielska riekašpanielska rieka ešte (angl.)ešte (angl.) AUTONÓMNA OBLASŤ (SKR.)AUTONÓMNA OBLASŤ (SKR.) CHABOCHABO RAMENÁRAMENÁ čistý včelí jedčistý včelí jed EXISTUJETEEXISTUJETE ZAMETAJ ZAMETAJ
UKRAJINSKÉ MESTOUKRAJINSKÉ MESTO KŔČ (angl.)KŔČ (angl.)
TAL. MUŽSKÉ MENO (SIXTUS)TAL. MUŽSKÉ MENO (SIXTUS) CHYŤTE
NEĽAHKÝCHYŤTE
NEĽAHKÝ
OSTROV V MALAJZIIOSTROV V MALAJZII oťažievať
sl. právnik, ...oťažievať
sl. právnik, hokejista (Dušan 1922-98)
Hong Kong Sports InstituteHong Kong Sports Institute časti chotárovčasti chotárov pobočka (angl.)pobočka (angl.) negramotný človek
podľa hodnoty ...negramotný človek
podľa hodnoty (latin.)
3. ČASŤ HRUDE HMYZU3. ČASŤ HRUDE HMYZU dánska počtová mieradánska počtová miera
slov. tenista (Dominik)slov. tenista (Dominik) sl. hokejista ...
mužské meno ...sl. hokejista (Miroslav *1977)
mužské meno (17.7.)
rieka v Etiópii
rieka v Kenirieka v Etiópii
rieka v Keni
slov. knihovník (Alexander ...slov. knihovník (Alexander 1861-1931) športový klub ...
SNÍVAL (BÁSNICKY)športový klub (skr.)
SNÍVAL (BÁSNICKY)
mužské meno
VEĽKONOČNÝ ZVYKmužské meno
VEĽKONOČNÝ ZVYK
TajničkaTajnička BLÚDILIBLÚDILI
hyena (latin.)hyena (latin.) SONOGRAF (skr.)
rovina (angl.)SONOGRAF (skr.)
rovina (angl.)
ukraj. mužské ...
rieka v Talianskuukraj. mužské meno (Ignác)
rieka v Taliansku
DOM ESKIMÁKADOM ESKIMÁKA VLASOVÝ VÝRASTOK
KLIN (NEMEC.)VLASOVÝ VÝRASTOK
KLIN (NEMEC.)
KÓREJSKÁ DYNASTIA
ázijský štátKÓREJSKÁ DYNASTIA
ázijský štát
OTLČ
mužské meno ...OTLČ
mužské meno (24.12.)
TAMTÁ
šaty (poet.)TAMTÁ
šaty (poet.)
ruská riekaruská rieka Poliala sa
rozhlasový symfonický ...Poliala sa
rozhlasový symfonický orchester
NABÁDANIE K SKOKU
ZNEMOŽŇUJNABÁDANIE K SKOKU
ZNEMOŽŇUJ
angl. futbalista (Steven ...angl. futbalista (Steven *1980) dočarbe
Salvádor (označenie ...dočarbe
Salvádor (označenie lietadiel)
náznak piliera na stenenáznak piliera na stene st. jednotka dľžky v Mexikust. jednotka dľžky v Mexiku
ÚLOMOK (čes.)ÚLOMOK (čes.) ŠKVRNA (angl.)ŠKVRNA (angl.) RÍMSKYCH 11RÍMSKYCH 11

 Odporuč Krížovku: