online krizovky

Krížovka na Jaroslava

Tureckom okupované cyperské mesto (tajnička 1) je známe vďaka jeho hrdinskej obrane z roku 1571, kedy mesto napadla stotisícova osmanská armáda. Obrancov viedol benátsky veliteľ (tajnička 2) Bragadin a zhruba mesiac privádzal Turkov do zúfalstva. Napokon sa obe strany dohodli na kapitulácii mesta pod podmienkou bezpečného odchodu benátčanov na Krétu. Osmanský veliteľ Lala Kara Mustafa Pascha, mimochodom etnický (tajnička 3), však všetkých nechal povraždiť a z Baragina dal zaživa stiahnuť kožu.

OBDOBIE PRVOHÔROBDOBIE PRVOHÔR mužské meno (8.8.)mužské meno (8.8.) PSYCHICKÁ CHOROBAPSYCHICKÁ CHOROBA CITOSLOVCE BEDÁKANIACITOSLOVCE BEDÁKANIA VYNIKAJÚCI ŽIAKVYNIKAJÚCI ŽIAK ČESKÝ SCENÁRISTAČESKÝ SCENÁRISTA TIEŽ (NEMEC.)TIEŽ (NEMEC.) sklo reagujúce na úroveň ...sklo reagujúce na úroveň svetla skladba pre troch hráčovskladba pre troch hráčov
vokalizovaná predložkavokalizovaná predložka meno Eduardymeno Eduardy half-time (skr.)
pravítkohalf-time (skr.)
pravítko
DRUH LITERÁR. ÚTVARUDRUH LITERÁR. ÚTVARU americký spisovateľ ...
mäso, po českyamerický spisovateľ a dramatik (Arthur, 1915-2005)
mäso, po česky
rukopis (skr.)rukopis (skr.) spracúvali cesto
Strunový HUDOBNÝ ...spracúvali cesto
Strunový HUDOBNÝ NÁSTROJ
označenie inkasaoznačenie inkasa slovenský režisér a scenárista ...slovenský režisér a scenárista (Štefan 1930-1993) rozhlasová spoločnosť ...rozhlasová spoločnosť Rwandy Tajnička 2
Tajnička 1Tajnička 2
Tajnička 1
doska na kĺzanie po vlnáchdoska na kĺzanie po vlnách slovenský básnik ...
starý hudobný ...slovenský básnik a prekladateľ (Vladimír, 1919-2007)
starý hudobný nástroj
ex offo (skr.)
slovenský herec ...ex offo (skr.)
slovenský herec (Roman, *1965)
Asociácia dodávateľov ...Asociácia dodávateľov liekov (skr.)
HRAL (BÁSNICKY)HRAL (BÁSNICKY) BOLESTNÝ VZDYCH
smrek, po českyBOLESTNÝ VZDYCH
smrek, po česky
sopečná vyvrelina
OSOBNÝ (SKR.)sopečná vyvrelina
OSOBNÝ (SKR.)
dovolenie súhlasdovolenie súhlas SÚLAD, PO ČESKY
HVIEZDA V SÚHVEZDÍ ...SÚLAD, PO ČESKY
HVIEZDA V SÚHVEZDÍ ANDROMÉDA
KYPRI ZEMKYPRI ZEM skriňa na zbrane
kmeň v Nigériiskriňa na zbrane
kmeň v Nigérii
EČV okresu Svidník
meno FlorencaEČV okresu Svidník
meno Florenca
revízny lekár
VEDELA (SLANG.)revízny lekár
VEDELA (SLANG.)
OTECKO (FAMILIÁRNE)OTECKO (FAMILIÁRNE) mužské meno ...
TVRDÝ VÝCVIKmužské meno (10.4.)
TVRDÝ VÝCVIK
mužské meno ...
nápormužské meno (28.1.)
nápor
rajraj označenie azúrovej farbyoznačenie azúrovej farby
ÚRADNÍCKY POMOCNÍKÚRADNÍCKY POMOCNÍK Tajnička 3
meno IvanaTajnička 3
meno Ivana
PRASA PO ČESKYPRASA PO ČESKY NEALKO
lesná správa ...NEALKO
lesná správa (skr.)
ZÁSTUPY
amerícium (zn.)ZÁSTUPY
amerícium (zn.)
škótska sukňaškótska sukňa sídlo v Gréckusídlo v Grécku ženské meno (29.4.)ženské meno (29.4.)
Ohio Latino Arts AssociationOhio Latino Arts Association SKÁKAJÚCSKÁKAJÚC anglické ženské menoanglické ženské meno

 Odporuč Krížovku: