online krizovky

Krížovka na Ľuboša

Richard (Tajnička 1)je nositeľom Nobelovej ceny a čestného titulu Humanista roka. Ako významný britský (tajnička 2) a ateista odmieta akúkoľvek formu náboženstva. Vieru v boha vyvracia a popiera z biologického hľadiska.

VÝSTUPKY V HRADNOM MÚREVÝSTUPKY V HRADNOM MÚRE BIBLICKÝ PRVÝ ČLOVEKBIBLICKÝ PRVÝ ČLOVEK obec v okrese Bardejovobec v okrese Bardejov ZNAČKA NÁKLADNÝCH AU ...ZNAČKA NÁKLADNÝCH AUTOMOBILOV krhlakrhla predložka s druhým pádom ...predložka s druhým pádom (genitívom) VIEVIE PODHRADIEPODHRADIE rímskych 49rímskych 49
rádium (zn.)rádium (zn.) riečny kôrovecriečny kôrovec typ bubnu v ázii
kus (skr.)typ bubnu v ázii
kus (skr.)
editor (skr.)editor (skr.) omietol, hovorovo
World Association ...omietol, hovorovo
World Association of Nuclear Operators
Tajnička 1Tajnička 1 Litva (kód)
AUTOMATICKÁ ZBRAŇLitva (kód)
AUTOMATICKÁ ZBRAŇ
DRUH PAPAGÁJA DRUH PAPAGÁJA
ŠPANIELSKA OBJEMOVÁ MIERAŠPANIELSKA OBJEMOVÁ MIERA opätovneopätovne starorímsky domáci bôžikstarorímsky domáci bôžik tenista USA (Victor)
ZVÄZOK SLAMYtenista USA (Victor)
ZVÄZOK SLAMY
starozákonná ...
letiskový za ...starozákonná manželka Abraháma
letiskový zamestnanec
prášok na pranieprášok na pranie nanotesla (zn.)
slovenský filmový ...nanotesla (zn.)
slovenský filmový a televízny režisér, scenárista, producent (Fe
Postavička z ...
CHUMÁČ RASTLÍNPostavička z Miazgovcov
CHUMÁČ RASTLÍN
PREDSTAVENÝ KLÁŠTORAPREDSTAVENÝ KLÁŠTORA noha, po anglicky
PROGRAM NA ĽADEnoha, po anglicky
PROGRAM NA ĽADE
meno Emanuely
patriaci Attilovimeno Emanuely
patriaci Attilovi
ODBORNÝ POSUDOKODBORNÝ POSUDOK meno Vratislava
HAVAJSKÁ DROBNÁ ...meno Vratislava
HAVAJSKÁ DROBNÁ MINCA
zastretý výsmechzastretý výsmech LOGICKÁ VEDALOGICKÁ VEDA Olympijské hry (skr.)Olympijské hry (skr.)
KEĎKEĎ český spevák
drobný morský ...český spevák
drobný morský živočích
ROZPUSTILO
MEDVEDÍK ČISTOTNÝROZPUSTILO
MEDVEDÍK ČISTOTNÝ
V PORIADKU (ANGL.)
VLÁDCA EMIRÁTUV PORIADKU (ANGL.)
VLÁDCA EMIRÁTU
OVLÁDAM
NEALKOOVLÁDAM
NEALKO
VÝROBOK Z MLIEKA
austrálsky herec ...VÝROBOK Z MLIEKA
austrálsky herec (Eric 1968)
Tajnička 2Tajnička 2 výzva na tichovýzva na ticho
meno speváčky Rottrovejmeno speváčky Rottrovej mužské meno
EČV okresu Svidníkmužské meno
EČV okresu Svidník
nijaká vec
milimeter (zn.)nijaká vec
milimeter (zn.)
INDEINDE STANISLAV (DOMÁCKY)STANISLAV (DOMÁCKY) meno Mikulášameno Mikuláša
meno Aurelameno Aurela klenba lebkyklenba lebky staroegyptská bohyňa ...staroegyptská bohyňa spravodlivosti

 Odporuč Krížovku: