online krizovky

Krížovka na Albínu

(Tajnička 1) bola anketa popularity hudobných interpretov, organizovaná od roku 1962 do roku 1991 časopisom (tajnička 2). Počas komunizmu boli výsledky ankety upravované podľa potrieb režimu. Anketa bola obnovená v roku 1996 s takmer pôvodnými víťazmi, zrejme z nostalgie.

MÄKKÝ (angl.)MÄKKÝ (angl.) obliekolobliekol ŽINENKA PRE DŽUDOŽINENKA PRE DŽUDO dánska počtová mieradánska počtová miera výkal (angl.)výkal (angl.) prihriatyprihriaty UPROSTRED (angl.)UPROSTRED (angl.) somatológiasomatológia PLOŠNÁ MIERAPLOŠNÁ MIERA rádium (zn.)rádium (zn.)
PONORPONOR MongolMongol
zadalozadalo meno Emerencie
doplnokmeno Emerencie
doplnok
POHYB VZDUCHOMPOHYB VZDUCHOM UPIL
drvila na prachUPIL
drvila na prach
VEDA (čes.)VEDA (čes.) KMEŇ V TOGUKMEŇ V TOGU
nem. nobelovkár (Max)nem. nobelovkár (Max) CHYTÁTECHYTÁTE STRANOUSTRANOU plameň (bás.)
HOVORÍ (angl.)plameň (bás.)
HOVORÍ (angl.)
patriaca Oldovi
otec nymfy Aigínypatriaca Oldovi
otec nymfy Aigíny
OHRADYOHRADY Tajnička 2
rodokmeňTajnička 2
rodokmeň
česká riekačeská rieka NEMECKÉ MESTO
SKÚPY NEMECKÉ MESTO
SKÚPY
SKRÁTKA
spevavý vtákSKRÁTKA
spevavý vták
americký vesmírny programamerický vesmírny program VEĽA (angl.)VEĽA (angl.) jeden z izraelských ...
Severná Kórea ...jeden z izraelských kmeňov
Severná Kórea (skr.)
BREMENOBREMENO meno Apoleny
zemina na výrobu ...meno Apoleny
zemina na výrobu porcelánu
am. sociológ (Florian ... am. sociológ (Florian 1882-1958) DVAJADVAJA
počítačová tomografiapočítačová tomografia POSKOČENIE
OZDRAVOVALPOSKOČENIE
OZDRAVOVAL
veľké oko (expr.)
letopisveľké oko (expr.)
letopis
Zákonník práce ...
ELEKTRONICKÉ ...Zákonník práce (skr.)
ELEKTRONICKÉ VYBAVENIE LIETADIEL
ostrov v Kykladáchostrov v Kykladách nór. skokan na ...
etylalkoholnór. skokan na lyžiach (Vegard)
etylalkohol
VYDATÁ (čes.)
POKRMOVÝ TUKVYDATÁ (čes.)
POKRMOVÝ TUK
obec v okr. Rokycanyobec v okr. Rokycany rus. mužské meno ...
MESTO V ŠPANIELSKUrus. mužské meno (Simeon)
MESTO V ŠPANIELSKU
ZMÄTOK (EXPR.)
predložka s  ...ZMÄTOK (EXPR.)
predložka s datívom
Tajnička 1Tajnička 1 muž v japonských ...
ČES. MIKROBIOLÓG ...muž v japonských mýtoch
ČES. MIKROBIOLÓG (Ivan)
am. tenista (Dick 1906-94)am. tenista (Dick 1906-94)
kmeň v Tanzániikmeň v Tanzánii drví na prachdrví na prach ZAKLADATEĽ TRÓJE
GRÉCKA BOHYŇA ...ZAKLADATEĽ TRÓJE
GRÉCKA BOHYŇA OSUDU
mesiac (fran.)
jar (čes.)mesiac (fran.)
jar (čes.)
ŽELEZNÝ MUŽŽELEZNÝ MUŽ čes. hokejista ...
mesto vo Walesečes. hokejista (Petr *1975)
mesto vo Walese
mesto v Talianskumesto v Taliansku citosl. smiechu
kus (skr.)citosl. smiechu
kus (skr.)
angl. ženské ...
berkélium (zn.)angl. ženské meno (Alica)
berkélium (zn.)
OTROKYŇA V HÁREMEOTROKYŇA V HÁREME nór. spisovateľ (Paal ...nór. spisovateľ (Paal 1923-93)
halier (skr.)halier (skr.) ľahký (angl.)ľahký (angl.) ALKALOID Z LISTOV KOKY ALKALOID Z LISTOV KOKY

 Odporuč Krížovku: