Krížovka na Natašu

Zrod (tajnička 1) Talianska nie je vnímaný Talianmi všade rovnako, kým južania túto udalosť oslavujú, predstavitelia (tajnička 2) sucho konštatujú, že spojením Talianska došlo k rozdeleniu Afriky.

naspäťnaspäť INDEINDE SKÚPOSKÚPO vysoký vekvysoký vek SÚDRŽNOSŤSÚDRŽNOSŤ dánska počtová mieradánska počtová miera PRENÁŠAJPRENÁŠAJ POUČKAPOUČKA planétka (Alexandr Dejč ...planétka (Alexandr Dejč 1929) syn boha Poseidonasyn boha Poseidona
hviezda NHL (Kent *1956)hviezda NHL (Kent *1956) treba (nár.)treba (nár.)
meno fr. spisovateľa Francehomeno fr. spisovateľa Franceho Grécky národný ...
tlak nasýtených ...Grécky národný a oslob. front (skr.)
tlak nasýtených pár
zamúťzamúť PRÍBEH (ANGLICKY)
ZMES (angl.)PRÍBEH (ANGLICKY)
ZMES (angl.)
ĽADOVÁ HMOTAĽADOVÁ HMOTA predpona s významom polovicapredpona s významom polovica OPRAVIŤ (angl.)OPRAVIŤ (angl.) uruguaj. prozaik ...
sídlo vo Švédskuuruguaj. prozaik (Enrique 1900-60)
sídlo vo Švédsku
MESTO V IRÁNE
nem. básnik (Rainer ...MESTO V IRÁNE
nem. básnik (Rainer Maria)
TRHAŤ (angl.)TRHAŤ (angl.) Tajnička 1
ľúbilTajnička 1
ľúbil
DYM (ANGL.)DYM (ANGL.) geotektonická ...
Tajnička 2geotektonická hypotéza
Tajnička 2
toskánske mestotoskánske mesto judejská krá ...
taliansky ostrovjudejská kráľovná
taliansky ostrov
am. tenistka (Nicole *1969)am. tenistka (Nicole *1969) ospaloospalo
smútilasmútila KANAD. SPEVÁK ...
indický filozof ...KANAD. SPEVÁK (PAUL 1941)
indický filozof (982-1054)
amerícium (zn.)
sídlo v Indonéziiamerícium (zn.)
sídlo v Indonézii
GERMÁNSKY BOH BÚRKYGERMÁNSKY BOH BÚRKY sl. speváčka ...
malá indická ...sl. speváčka (*1973)
malá indická flauta
najrýchlejší ...
RÚBEMEnajrýchlejší cicavec
RÚBEME
SKR. TRUE MONITOR RADARSKR. TRUE MONITOR RADAR ŽENSKÉ MENO ...
CHORÝ NA ANÉMIUŽENSKÉ MENO (IVETA)
CHORÝ NA ANÉMIU
KAINOV BRAT
americký raperKAINOV BRAT
americký raper
hektár (zn.)hektár (zn.) člen ismailitského ...
očividne, zjavne ...člen ismailitského hnutia
očividne, zjavne (expr.)
mesto v Kolumbii
jemné ragú z ...mesto v Kolumbii
jemné ragú z hydiny
druh (sorta) hroznadruh (sorta) hrozna ŠESŤ, PO ČESKY
rieka v TanzániiŠESŤ, PO ČESKY
rieka v Tanzánii
bytové družstvo ...
RIEKA V RAKÚSKUbytové družstvo (skr.)
RIEKA V RAKÚSKU
MOJŽIŠOV BRATMOJŽIŠOV BRAT
rakva (čes.)rakva (čes.) DRUH DROGY
smejem sa nahlas ...DRUH DROGY
smejem sa nahlas (angl. skr.)
ONÁ
fáza mesiacaONÁ
fáza mesiaca
doštička (lek.)
EXISTUJEŠdoštička (lek.)
EXISTUJEŠ
arabské žen. ...
ALE (MAĎ.)arabské žen. meno (Eleonóra)
ALE (MAĎ.)
am. spisovateľka (Virginia ...am. spisovateľka (Virginia 1916-88) HÚFNEHÚFNE
očkovacia látkaočkovacia látka Štefan (maď.)Štefan (maď.)

 Odporuč Krížovku: