Krížovka na Drahomíru

(Tajnička 1) bol slávny džezový hudobník, ktorý dokázal vo svojej tvorbe spojiť scat-improvizovaný jazzový spev a techno. Od detstva sa zajakával, ale tento neduh otočil v hudbe vo svoj prospech. Za svoju tvorbu získal mnoho zlatých aj platinových platní. Jeho najznámejším hitom bola skladba (tajnička 2).

NADÁCIA (čes.)NADÁCIA (čes.) ROD JAŠTEROVROD JAŠTEROV maďarský zápormaďarský zápor rieka v Etiópiirieka v Etiópii FAKULTA SKR.FAKULTA SKR. SUMERSKÉ MESTOSUMERSKÉ MESTO Tajnička 1Tajnička 1 uruguaj. prozaik (Enrique ...uruguaj. prozaik (Enrique 1900-60) pseudonym básnika Solevapseudonym básnika Soleva gr. kraj s centrom Athénygr. kraj s centrom Athény
Zolov románZolov román DREVENÝ DYCHOVÝ NÁSTROJDREVENÝ DYCHOVÝ NÁSTROJ
ALEBO (ČES.)ALEBO (ČES.) pochutina do jedla
meno Augustínapochutina do jedla
meno Augustína
nem. patológ (Gerhard ...nem. patológ (Gerhard 1895-1964) AJ
odroda eudialytuAJ
odroda eudialytu
občan Nemeckaobčan Nemecka vrch v Bulharskuvrch v Bulharsku sl. politik (Martin 1883-1946)sl. politik (Martin 1883-1946) hliník (zn.)
osobné zámenohliník (zn.)
osobné zámeno
dvojhláska
sl. literárny ...dvojhláska
sl. literárny historik (Stanislav *1925)
mužské meno
tyran, ukrutníkmužské meno
tyran, ukrutník
NAMOTÁŠNAMOTÁŠ ZOSKUPENIE OSÔB
český súhlasZOSKUPENIE OSÔB
český súhlas
patriace Elepatriace Ele kamerunský kmeň
juhoafr. tenista ...kamerunský kmeň
juhoafr. tenista (Wesley *1979)
čes. futbalista (Marcel ...čes. futbalista (Marcel *1988) švédske sídlošvédske sídlo
malá mačkamalá mačka indiánsky boh
Tajnička 2indiánsky boh
Tajnička 2
germánium (zn.)
braz. šprintér ...germánium (zn.)
braz. šprintér (Édson)
brazíl. futbalista (Dracena ...brazíl. futbalista (Dracena *1981) Spevák z Axel ...
sov. cyklista ...Spevák z Axel Rudi Pell (Jeff)
sov. cyklista (Aleksander)
gospelový spevák ...
sl. publicista ...gospelový spevák (Glen *1934)
sl. publicista (Marián *1958)
Mayské mestoMayské mesto rímskokat. biskup ...
NEVLASTNIŤrímskokat. biskup (Pavol 1921-2006)
NEVLASTNIŤ
zakladateľ analyt. psychológie ...zakladateľ analyt. psychológie (Carl G.) zbierka legiend ...
obolos, oboluszbierka legiend osobností budhizmu
obolos, obolus
austrálsky vták
ČERNOCH (RUS.)austrálsky vták
ČERNOCH (RUS.)
český súhlasčeský súhlas vineta
SÍDLO V NÓRSKUvineta
SÍDLO V NÓRSKU
PLAČE (EXPRESNE)
Univerzita Karlova ...PLAČE (EXPRESNE)
Univerzita Karlova (skr.)
ODOBERMEODOBERME japonský maliar
lebo (bás.)japonský maliar
lebo (bás.)
erbium (zn.)erbium (zn.) vojenský oddiel (skr.)vojenský oddiel (skr.)
PRENÁŠAJÚPRENÁŠAJÚ ruský skladateľruský skladateľ
1. americký kozmonaut ...1. americký kozmonaut (John H. *1921) OMÁM (EXPR.)OMÁM (EXPR.) meno Norbertameno Norberta

 Odporuč Krížovku: