Krížovka na Idu

Kultúra je to, čím sa líšia jednotlivé národy, etniká, jednoducho ľudia. Vyspelosť kultúry môžme merať rôzne. Dobrým meradlom je správanie sa ľudí počas katastrofy. Hurikán a následné záplavy v New Orleans boli spúšťačom pre (tajnička 1) rabovanie, znásilňovanie a vraždenie bielych američanov, naproti tomu zemetrasenie a nasledné tsunami v Japonsku zomklo ľudí k sebe, pomáhali si navzájom, dokonca miestna Yakuza pomáhala ľuďom. Ďalším meradlom je postavenie ženy v spoločnosti. Žena môže byť vec zahalená od hlavy po päty, alebo prezidentka krajiny, stačí sa len narodiť do správnej krajiny. (Tajnička 2) meradlom kultúry sú verejné toalety. Ich stav prezrádza povahu ich používateľov.

Tajnička 1Tajnička 1 ODRODA (NEM.)ODRODA (NEM.) firmafirma krídla rímskych légiíkrídla rímskych légií OPERAČNÁ PAMÄŤ POČÍTAČAOPERAČNÁ PAMÄŤ POČÍTAČA osobné zámenoosobné zámeno Tajnička 2Tajnička 2 švajč. prezident (Henri ...švajč. prezident (Henri 1799-1855) sídlo v Rakúskusídlo v Rakúsku BODAVÝ HMYZBODAVÝ HMYZ
VYSTAV ÚČINKOM PARYVYSTAV ÚČINKOM PARY meno Ondrejameno Ondreja
SMRTEĽNÝ VÍRUSSMRTEĽNÝ VÍRUS BIELORUSKÁ RIEKA
ihličnatý stromBIELORUSKÁ RIEKA
ihličnatý strom
INDICKÝ STROMINDICKÝ STROM vrecovina
obec pri Trenčínevrecovina
obec pri Trenčíne
ODVÁŽNY (nem.)ODVÁŽNY (nem.) liečivý prípravokliečivý prípravok platobný spôsobplatobný spôsob rieka vo Francúzsku
EGYPTSKÁ BOHYŇA ...rieka vo Francúzsku
EGYPTSKÁ BOHYŇA DOBRA
ODJAZD (čes.)
letecká spoloč. ...ODJAZD (čes.)
letecká spoloč. Izraela
zákaznícizákazníci kan. hokejista ...
druh veľrybykan. hokejista (Bob *1964)
druh veľryby
nástroj na štiepanienástroj na štiepanie ÚRAD USA PRE VESMÍRÚRAD USA PRE VESMÍR
KEDYSI (nem.)KEDYSI (nem.) DROBNÉ ČASTICE ...
ženské meno (6.9.)DROBNÉ ČASTICE ROZPTÝLENÉ V KVAPALINE
ženské meno (6.9.)
Komárno (EČV)
ženské menoKomárno (EČV)
ženské meno
NÁSTROJ NA RÚBANIENÁSTROJ NA RÚBANIE rod tropických stromovrod tropických stromov
HNILOBNÝ ODPAD BIELKOVÍNHNILOBNÝ ODPAD BIELKOVÍN dráždec
korporácia (angl. ...dráždec
korporácia (angl. skr.)
REPKA (angl.)REPKA (angl.) hraničná rieka ...
am. rockový spevák ...hraničná rieka Nemecka a Rakúska
am. rockový spevák (Dave *1969)
špan. futbalista ...
fran. režisér ...špan. futbalista (Jordi *1982)
fran. režisér (Guillaume *1973)
Kongo (MPZ)Kongo (MPZ) OTEC (DOM.)
skratka bývalého ...OTEC (DOM.)
skratka bývalého štátu
fran. spisovateľ ...
SÍDLO V RAKÚSKUfran. spisovateľ (Albert 1913-60)
SÍDLO V RAKÚSKU
ZNAČKA OBJEKTÍVOVZNAČKA OBJEKTÍVOV NESIE (čes.)NESIE (čes.)
KYPRI ZEMKYPRI ZEM ZBERBA (EXPR.)
písmeno fénickej ...ZBERBA (EXPR.)
písmeno fénickej abecedy (K)
REŠPEKTOVAŤ (nem.)
juhokórej. tenista ...REŠPEKTOVAŤ (nem.)
juhokórej. tenista (Jin-Sun *1962)
ESTÓNSKE MESTOESTÓNSKE MESTO malý koník
ang. mužské menomalý koník
ang. mužské meno
PRACUJTE S IHLOU
EČV NITRYPRACUJTE S IHLOU
EČV NITRY
VYHASNEVYHASNE mužské menomužské meno
mužské meno (19.6.)mužské meno (19.6.) am. herec (Peter *1953)am. herec (Peter *1953)

 Odporuč Krížovku: