Krížovka na Miroslavu

"Kde sa dvaja bijú, vyhrá tretí". Tri desaťročia bojovali o (tajnička 1) a Sýriu (tajnička 2) s východným susedom, (tajnička 3). Boli to ťažké boje, ktoré vyčerpali oboch súperov natoľko, že ani jeden z nich sa nedokázal účinne postaviť novej sile v regióne, Arabom.

Slovenská národná akreditačná s ...Slovenská národná akreditačná služba (skr.) DOKTORIDOKTORI STAROŽIDOVSKÝ VOJVODCA ...STAROŽIDOVSKÝ VOJVODCA KRÁĽA DÁVIDA meno Donátameno Donáta EUROCITYEUROCITY kalvínsky (skr.)kalvínsky (skr.) ušľachtilá oceľušľachtilá oceľ NEPODONÁŠAJNEPODONÁŠAJ AROMATICKÝ ÉTERAROMATICKÝ ÉTER meno Ladislavameno Ladislava
anglická hudobná skupinaanglická hudobná skupina balkánska pastierska ...balkánska pastierska píšťala
chorobachoroba zn. plaviek
správca koniarnezn. plaviek
správca koniarne
JAPONSKÝ NÁRODNÝ PARKJAPONSKÝ NÁRODNÝ PARK romboéder
meno Noryromboéder
meno Nory
kladný výsledokkladný výsledok DOROTA (DOM.)DOROTA (DOM.) OBIDVAOBIDVA Tajnička 3
Tajnička 2Tajnička 3
Tajnička 2
OKRÁŠĽUJOKRÁŠĽUJ mesto v USA
nemecké ženské ...mesto v USA
nemecké ženské meno (Líza)
TROPICKÝ PLOD
opečené mleté ...TROPICKÝ PLOD
opečené mleté mäso, mäsité jedlo
získali dobývanímzískali dobývaním rev
deň Brahmu, ktorý ...rev
deň Brahmu, ktorý trvá 4 320 mil. rokov
odvoz a likvidácia ...
OTLČTEodvoz a likvidácia odpadu (skr.)
OTLČTE
marocký tenista (Hicham, ...marocký tenista (Hicham, *1973) prvý sicílsky ...
druhá solmizačná s ...prvý sicílsky kráľ
druhá solmizačná slabika
výhradné právo výrobyvýhradné právo výroby mesto na Slovenskumesto na Slovensku
rádium (zn.)rádium (zn.) éra, po latinsky
ozdobný stroméra, po latinsky
ozdobný strom
FILIPÍNSKY OSTROV
vlastnilaFILIPÍNSKY OSTROV
vlastnila
Matica slovenská ...
MENO LÍZYMatica slovenská (skr.)
MENO LÍZY
BÝVALÁ ZNAČKA KÁVYBÝVALÁ ZNAČKA KÁVY nemecké mužské ...
hodnota (peňaž.)nemecké mužské meno (Anzelm)
hodnota (peňaž.)
prvý latino - američan ...prvý latino - američan s Nobelovou cenou za mier LETEC
TUNGUZLETEC
TUNGUZ
OMOTAJTEOMOTAJTE Tajnička 1
kartársky (skr.)Tajnička 1
kartársky (skr.)
TLAČÍ PRED SEBOUTLAČÍ PRED SEBOU klenba lebky
HRÔZAklenba lebky
HRÔZA
GRÉCKY BÁJKÁR
RÁDIO TELEVÍZNA ...GRÉCKY BÁJKÁR
RÁDIO TELEVÍZNA OPRAVOVŇA
druh antilopydruh antilopy americký (skr.)
tu mášamerický (skr.)
tu máš
STREŠNÁ KRYTINA
operačný program ...STREŠNÁ KRYTINA
operačný program (skr.)
ZDRUŽENIE PODNIKOV RÔZNYCH ...ZDRUŽENIE PODNIKOV RÔZNYCH ODBOROV ruský konštruktér lietadiel ...ruský konštruktér lietadiel (Oleg K. , 1906-1984)
cirkusový umeleccirkusový umelec skyprila kopanímskyprila kopaním

 Odporuč Krížovku: