Krížovka na Hermínu

Turistickým chodníkom od železničnej stanice v (tajnička 1), popri trati a Váhu smerom na vrcholy Krivánskej Fatry sa dostaneme na (tajnička 2), nazyvaný v minulosti (tajnička 3). Z hradu je výhľad na okolité vrchy, rieku Váh a hrad, ktorý jeho strážnu funkciu neskôr prebral.

meno speváka Gottameno speváka Gotta atóm, po českyatóm, po česky POCIT, ŽE TOTO SME UŽ ...POCIT, ŽE TOTO SME UŽ RAZ ZAŽILI európska norma (skr.)európska norma (skr.) RYKOT (EXPR.)RYKOT (EXPR.) sídlo v Holandskusídlo v Holandsku syn Bélov (bibl.)syn Bélov (bibl.) Tajnička 1Tajnička 1 malá Alanamalá Alana hektár (zn.)hektár (zn.)
vlas (bás.)vlas (bás.) skrátený dej (lit.)skrátený dej (lit.)
hlavné mesto Gréckahlavné mesto Grécka zmeták
INTRIGAzmeták
INTRIGA
časť včelstvačasť včelstva špajza
RASTLINA VALERIÁNAšpajza
RASTLINA VALERIÁNA
ATLANTICKÝ LETNÝ ČASATLANTICKÝ LETNÝ ČAS
meno čínskeho vodcumeno čínskeho vodcu Ostravsko-karvínske doly ...Ostravsko-karvínske doly (skr.) ruský šľachticruský šľachtic meno Emanuela
MUŽSKÉ MENO (8.7.)meno Emanuela
MUŽSKÉ MENO (8.7.)
meno tenistky ...
POVEDAL (KNIŽNE)meno tenistky Williamsovej
POVEDAL (KNIŽNE)
mobilný telefón (hovor.)mobilný telefón (hovor.) Tajnička 3
anglický filozof ...Tajnička 3
anglický filozof prírody z Bathu (okolo 1090-po 1160)
pražský podnik
Attila v lokále ...pražský podnik
Attila v lokále (gram.)
BALKÁNSKA OBJEMOVÁ MIERA ...BALKÁNSKA OBJEMOVÁ MIERA (56,6 L) ZUBNÉ ZLATO
pozdvihlaZUBNÉ ZLATO
pozdvihla
anatomický (skr.)
euro (kód)anatomický (skr.)
euro (kód)
odchod automodchod autom VYMAZAŤ, PO ...
film s ElánomVYMAZAŤ, PO ANGLICKY
film s Elánom
VYNADALOVYNADALO PATRIACI ALANEPATRIACI ALANE
STRAŠMESTRAŠME KOŠICKÝ ĽUDOVÝ ...
KLINIKAKOŠICKÝ ĽUDOVÝ ROZPRÁVAČ
KLINIKA
KÚT, PO ČESKY
DODAŤ, PO ČESKYKÚT, PO ČESKY
DODAŤ, PO ČESKY
tu máš
ÚCTIVO OSLOVOVALtu máš
ÚCTIVO OSLOVOVAL
dokumentácia pre územné ...dokumentácia pre územné rozhodnutie (skr.) meno Vladimíra
TVRDÝ VÝCVIKmeno Vladimíra
TVRDÝ VÝCVIK
súper
MALÁ OSsúper
MALÁ OS
Európske spoločenstvo (skr.)Európske spoločenstvo (skr.) značka nábojov ...
označenie grafických ...značka nábojov do vzduchoviek
označenie grafických kariet
meno Lýdie
syn boha slnka ...meno Lýdie
syn boha slnka u Inkov
Tajnička 2Tajnička 2 pretekár v skokochpretekár v skokoch
meno Matildymeno Matildy KULIKULI
syn Chusovsyn Chusov air transportair transport druh vláknadruh vlákna

 Odporuč Krížovku: