Krížovka na Moniku

Videoklip ku skladbe (tajnička 1) vznikol z dôvodu, že sa skupina nemohla dostaviť na program vysielaný stanicou BBC a v podstate ju mal zastúpiť. A dá sa povedať, že celkom úspešne, pretože skladba, ktorú napísal (tajnička 2) si čoskoro ziskala celý svet.

Tajnička 2Tajnička 2 ľadovec, krúpyľadovec, krúpy SLOVENSKÝ SPISOVATEĽ, ...SLOVENSKÝ SPISOVATEĽ, ZASLÚŽILÝ UMELEC (Rudo) Australian Marketing ...Australian Marketing Institute (skr.) obmedzená pamäť s rýchlym ...obmedzená pamäť s rýchlym prístupom (PC) Tajnička 1Tajnička 1 odchod, východ (lek.)odchod, východ (lek.) meno Barborymeno Barbory OZNAČENIE LIETADIEL ...OZNAČENIE LIETADIEL - RUMUNSKO
futbalový klub (skr.)futbalový klub (skr.) operačný systém
ROZDEĽOVALoperačný systém
ROZDEĽOVAL
staré ženy (hovor.)staré ženy (hovor.)
výrobca mrazených potravínvýrobca mrazených potravín velikán, titan, rozprávkový s ...velikán, titan, rozprávkový silák
české mužské meno (Imrich)české mužské meno (Imrich) RUKA (LAT.)
ĎAKUJEM (FRANC.)RUKA (LAT.)
ĎAKUJEM (FRANC.)
cela, architektonickycela, architektonicky
ortuť (zn.)ortuť (zn.) prázdninyprázdniny NATIAHLA NA NOHYNATIAHLA NA NOHY značka čokolády
zbožieznačka čokolády
zbožie
etmetín, po česky
meno Apolenyetmetín, po česky
meno Apoleny
obec v okr. Bytčaobec v okr. Bytča meno Emílie
KAMEŇ NA BRÚSENIEmeno Emílie
KAMEŇ NA BRÚSENIE
britský spevák a skladateľ ...britský spevák a skladateľ (Peter, *1950) NÁSADA
indické filozofické ...NÁSADA
indické filozofické texty
druh malej žaby
typ mysu alebo ...druh malej žaby
typ mysu alebo polostrova
Pucciniho opera
náš popravený ...Pucciniho opera
náš popravený prezident
arzén (zn.)
geologická éra ...arzén (zn.)
geologická éra treťohôr a štvrtohôr, kenozoikum
trhlina v niečomtrhlina v niečom hlavné mesto ...
OHEŇ V PRÍRODEhlavné mesto Estónska
OHEŇ V PRÍRODE
MENO HEREČKY RAPAIČOVEJMENO HEREČKY RAPAIČOVEJ túžiť (bás.)túžiť (bás.)
EUROPEAN COMMON ALLOCATION ...EUROPEAN COMMON ALLOCATION (SKR.) meno Evy
PODNIK V SMO ...meno Evy
PODNIK V SMOLENICIACH
ČISTÝ (NEMECKY)
ROČNÉ OBDOBIEČISTÝ (NEMECKY)
ROČNÉ OBDOBIE
EXISTUJEŠEXISTUJEŠ ZASCHNUTÁ KRV ...
popevokZASCHNUTÁ KRV NA RANE
popevok
zhodnosti
PREDPONA VZŤAHUJÚCA ...zhodnosti
PREDPONA VZŤAHUJÚCA SA NA BICYKEL
TRIEDIČTRIEDIČ zaväzovať
SPOČÍVALzaväzovať
SPOČÍVAL
STAVBA CEZ RIEKUSTAVBA CEZ RIEKU KAPROVITÁ RYBA
rieka v JuhosláviiKAPROVITÁ RYBA
rieka v Juhoslávii
v pohybe (hud.)
tento deňv pohybe (hud.)
tento deň
ROBÍROBÍ PODOBA, PO MAĎARSKYPODOBA, PO MAĎARSKY
slovanské menoslovanské meno OBDOBIE V UMENÍ
Oto (čes.)OBDOBIE V UMENÍ
Oto (čes.)
OCHRANNÉ VRSTVYOCHRANNÉ VRSTVY OPAK STARO
juhovýchod (skr.)OPAK STARO
juhovýchod (skr.)
okolo, vôkol ...
RÍMSKYCH 499okolo, vôkol (bás.)
RÍMSKYCH 499
pila, nasávalapila, nasávala KONZUMUJETEKONZUMUJETE STAROGRÉC. BOH VEČNEJ ...STAROGRÉC. BOH VEČNEJ MLADOSTI
popruh (hovor.)popruh (hovor.) vpilvpil včelárske náčinie na ...včelárske náčinie na zadymenie včiel

 Odporuč Krížovku: