Krížovka na Jakuba

Jedno z prvých (tajnička 1) diel je plné intotajov a dvojzmyslov. (Tajnička 2) sa skladá z desiatich príbehov desiatich ľudí. Do postavy menom (tajnička 3) autor schoval svoju milenku.

ZVERNÍK (ZAST.)ZVERNÍK (ZAST.) česká riekačeská rieka PASTIER SVÍŇ (HISTOR.)PASTIER SVÍŇ (HISTOR.) Závodný klub (skr.)Závodný klub (skr.) podmienka (odb.)podmienka (odb.) čuchom zistíčuchom zistí slovenský názov rakúskej ...slovenský názov rakúskej obce Kittsee šupinokrídly hmyzšupinokrídly hmyz potechapotecha
online library systemonline library system ROZPRÁVKOVÉ ČIERNE KURAROZPRÁVKOVÉ ČIERNE KURA miestny úrad (skr.)miestny úrad (skr.)
zabávajzabávaj ODBOROVÝ ZVÄZ ...
ROČNÉ OBDOBIEODBOROVÝ ZVÄZ STROJÁROV
ROČNÉ OBDOBIE
obrnený transportér ...
muž v japonských ...obrnený transportér (voj. skr.)
muž v japonských mýtoch
OTĹKOLOTĹKOL PRESTAŇTE PIŤ
hromadný súčasný ...PRESTAŇTE PIŤ
hromadný súčasný výstrel
EURÓPSKY POHÁR (SKR.)EURÓPSKY POHÁR (SKR.) pohonné látky (skr.)pohonné látky (skr.) výrobca vysávačovvýrobca vysávačov Tajnička 1
Tajnička 2Tajnička 1
Tajnička 2
čalúnená časť gauča ...čalúnená časť gauča (nábytku) Nobileho vzducholoď
východoázijský ...Nobileho vzducholoď
východoázijský vták
AHA, HĽA
násilie (zastar.)AHA, HĽA
násilie (zastar.)
PLOCHÉ PLAVIDLÁPLOCHÉ PLAVIDLÁ významná obilnina ...
predná časť hlavyvýznamná obilnina teplých oblastí, sorgo, cirok
predná časť hlavy
ovinuliovinuli skalné hrebene ľadovcových ...skalné hrebene ľadovcových štítov
podnik v Rakovníkupodnik v Rakovníku žalobca (práv.)
MUŽSKÉ MENO žalobca (práv.)
MUŽSKÉ MENO
Vranov nad Topľou ...
FLORENTSKÝ RENESANČNÝ A ...Vranov nad Topľou (EČV)
FLORENTSKÝ RENESANČNÝ ARCHITEKT A SOCHÁR (Giuliano 1432-
francúzske ženské ...
francúzske mužské m ...francúzske ženské meno (Ivona)
francúzske mužské meno (Roman)
rádium (zn.)rádium (zn.) STARORÍMSKY POZDRAV
podnik v TrenčíneSTARORÍMSKY POZDRAV
podnik v Trenčíne
explozívny kráter ...
hokejový klub ...explozívny kráter s nízkym reliéfom
hokejový klub v Helsinkách
Akadémia múzických ...
vlastne, správne ...Akadémia múzických umení (skr.)
vlastne, správne (latin.)
ODCHÝLKA (KNIŽNE)ODCHÝLKA (KNIŽNE) cudzie mužské menocudzie mužské meno TKANINA Z CHEMICKÉHO ...
meno MárieTKANINA Z CHEMICKÉHO VLÁKNA (akryl)
meno Márie
kučera (zastar.)kučera (zastar.) Tajnička 3
LETECKÁ SPOL. JARTajnička 3
LETECKÁ SPOL. JAR
OŠÚCHAJOŠÚCHAJ zmútiac
TLAK KRVI (SKR.)zmútiac
TLAK KRVI (SKR.)
astát (zn.)astát (zn.)
novosťnovosť NECITLIVOSŤNECITLIVOSŤ lantán (zn.)lantán (zn.)
malá Alanamalá Alana ŽENY S VEĽKÝMI OČAMIŽENY S VEĽKÝMI OČAMI investičný kupón (skr.)investičný kupón (skr.)

 Odporuč Krížovku: