Krížovka na Gustáva

(Tajnička 1) skladateľ (tajnička 2) nemohol študovať na konzervatóriu, vraj pre nedostatok talentu. Ako by asi hudobný svet vyzeral, keby ten talent mal?

ručne viazané indické ...ručne viazané indické koberce šermiarske športoviskošermiarske športovisko V RÍME 495V RÍME 495 krátky kabátec katolíckych ...krátky kabátec katolíckych kňazov zápiszápis Tajnička 2Tajnička 2 idylická báseň zo života ...idylická báseň zo života pastierov, hudobná skladba pastorálneho rázu, výťah z d CITOSLOVCE PREKVAPENIACITOSLOVCE PREKVAPENIA obrnený transportér (voj. ...obrnený transportér (voj. skr.)
a podobne (skr.)a podobne (skr.) VISKÓZOVÉ VLÁKNOVISKÓZOVÉ VLÁKNO meno Eugena
Litva (kód)meno Eugena
Litva (kód)
Gelnica (EČV)Gelnica (EČV) DRUHÝ EXEMPLÁR
DRUH NÁPOJADRUHÝ EXEMPLÁR
DRUH NÁPOJA
REMOTE ACCESS CARD (SKR.)REMOTE ACCESS CARD (SKR.) akademická hodnosť
narodený (skr.)akademická hodnosť
narodený (skr.)
NIČÍ V OHNINIČÍ V OHNI PEVNE UZAVRETÉ SPOLOČENSTVOPEVNE UZAVRETÉ SPOLOČENSTVO
cvičenie v karatecvičenie v karate SOMÁRSOMÁR FRANCÚZSKA ŠANSONIERKA ...FRANCÚZSKA ŠANSONIERKA (EDIT) ananás, po česky
Tajnička 1ananás, po česky
Tajnička 1
SLOVENSKÁ OBCHODNÁ ...
meno speváčky ...SLOVENSKÁ OBCHODNÁ A PRIEMYSELNÁ KOMORA
meno speváčky (Francesca Power)
sadza (zastar.)sadza (zastar.) španielsky (skr.)
tlak napätiešpanielsky (skr.)
tlak napätie
POLICA
KOVALIPOLICA
KOVALI
aziat, po českyaziat, po česky skopala do hĺbky
slovenská hudobná ...skopala do hĺbky
slovenská hudobná skupina
ZÁCHODYZÁCHODY lotor
japonský skokan ...lotor
japonský skokan na lyžiach (Masahiko, *1968)
muž v japonských ...
vojenská jednotkamuž v japonských mýtoch
vojenská jednotka
do konca skladbydo konca skladby stý diel koruny
priekopa pri cestestý diel koruny
priekopa pri ceste
značka fotoaparátovznačka fotoaparátov MENŠIE OBCEMENŠIE OBCE
ZBI (HOVOR.)ZBI (HOVOR.) horúčavahorúčava cudzokrajná drevina
PATRIACI OLEcudzokrajná drevina
PATRIACI OLE
oslavovať, po ...
CHOROBNÁ ZÚRIVOSŤoslavovať, po latinsky
CHOROBNÁ ZÚRIVOSŤ
ŽENSKÉ MENO (ZVONIMÍRA)ŽENSKÉ MENO (ZVONIMÍRA) vek, po latinsky
ČISTIACI PROSTRIEDOK ...vek, po latinsky
ČISTIACI PROSTRIEDOK
PODUJAL SAPODUJAL SA grécke písmeno
vojenská polícia ...grécke písmeno
vojenská polícia (skr.)
PORANENIE
otravné látky ...PORANENIE
otravné látky (skr.)
mužské meno (2.2.)mužské meno (2.2.) potrubie na vodupotrubie na vodu predložka viažúca sa ...predložka viažúca sa na 2. pád
ÚDERYÚDERY NARIEKALINARIEKALI skratka New Yorkuskratka New Yorku

 Odporuč Krížovku: