Krížovka na Helenu

Národný park Canaima vo Venezuele to sú hlavne (tajnička 1), ktoré vyrazia turistom dych. Jedna z nich sa stala podkladom pre známy román (tajnička 2).

mačiny, po anglickymačiny, po anglicky ukazovacie zámenoukazovacie zámeno končatinakončatina slovenská matematička ...slovenská matematička (Eliška, 1942-1986) hovorhovor účinkujúciúčinkujúci FÍNSKE MESTOFÍNSKE MESTO meno Ivorameno Ivora bunkové jadrobunkové jadro
starší (skr.)starší (skr.) ZOSKUPENIEZOSKUPENIE investičný kupón (skr.)investičný kupón (skr.)
okrem iného (skr.)okrem iného (skr.) meno Doroty
meno Róbertameno Doroty
meno Róberta
kód Vatikánu
údoliekód Vatikánu
údolie
ZODIERAJZODIERAJ zápasník s býkmi
lotorzápasník s býkmi
lotor
PREBER K ŽIVOTUPREBER K ŽIVOTU DUŠA, PO ČESKYDUŠA, PO ČESKY elektrónvolt (zn.)elektrónvolt (zn.) Tajnička 1
lantán (zn.)Tajnička 1
lantán (zn.)
obliekolobliekol topánky
džavot (expr.)topánky
džavot (expr.)
meno Aurela
bývalý slovenský ...meno Aurela
bývalý slovenský futbalista (Stanislav, *1964)
PREŽÚVALPREŽÚVAL náboženská hlava ...
VEZMInáboženská hlava Šiitov
VEZMI
ruské mužské meno (Valér)ruské mužské meno (Valér) IÓN (ČESKY)
staršia značka ...IÓN (ČESKY)
staršia značka žiletiek
INDIVIDUÁLNE ŠTÚDIUM (SKR.)INDIVIDUÁLNE ŠTÚDIUM (SKR.) BRUTÁLNE BRUTÁLNE Automobilové ...
obyvateľ IrakuAutomobilové závody, n. p. (skr.)
obyvateľ Iraku
ovanutie (bás.)
RODNÉovanutie (bás.)
RODNÉ
mužské meno (25.6.)mužské meno (25.6.) jednotka napätiajednotka napätia
estónsky ostrovestónsky ostrov viazanka
ŽIADALviazanka
ŽIADAL
DIELO SOCHÁRADIELO SOCHÁRA SPRAV
tmolenie (bás.)SPRAV
tmolenie (bás.)
vypieralo
meno Nikodémavypieralo
meno Nikodéma
ZN. KOZMETIKYZN. KOZMETIKY
Tajnička 2Tajnička 2 rímske číslo 505
Lidové noviny ...rímske číslo 505
Lidové noviny (skr.)
NAMOČNAMOČ rytier, po nemecky
tebarytier, po nemecky
teba
NÁZOV ČASOPISU ...
Open Office (skr.)NÁZOV ČASOPISU Pre pánov
Open Office (skr.)
venovať sa chovuvenovať sa chovu chrámový spevníkchrámový spevník
perloočka (zool.)perloočka (zool.) pokrik toreádorapokrik toreádora český súhlasčeský súhlas štátny (skr.)štátny (skr.)

 Odporuč Krížovku: