Krížovka na Eugena

Ako tanečný pár, kde sa partneri jeden druhému stále dívajú do tváre, obieha planétka (tajnička 1) a jej mesiac (tajnička 2) okolo Slnka. Okolo svojích osí sa zhodne otočia za 6,4 dňa. Takáto rotácia, pri ktorej teleso zdanlivo nehybne visí nad určitým bodom povrchu druhého, sa nazýva (tajnička 3) rotácia.

ostrov vo Východočínskom ...ostrov vo Východočínskom mori HLBOKÝ VÝSTRIHHLBOKÝ VÝSTRIH sídlo vo Francúzskusídlo vo Francúzsku Tajnička 1Tajnička 1 zvratné zámenozvratné zámeno vizigótsky kráľvizigótsky kráľ ZATAJUJÚZATAJUJÚ Eesti Rahva MuuseumEesti Rahva Muuseum am. hokejista (Tim *1982)am. hokejista (Tim *1982) TANEC (NEM.)TANEC (NEM.)
TUK NA LIEČIVÁ (FARM.)TUK NA LIEČIVÁ (FARM.) PÍSOMNÉ OSVEDČENIEPÍSOMNÉ OSVEDČENIE
zmetákzmeták ženské meno ...
chorv. prozaik ...ženské meno (29.7.)
chorv. prozaik a dramatik
ktorouktorou plaz z čeľade ...
sl. herečka (Táňa * ...plaz z čeľade Aligátorovité
sl. herečka (Táňa *1957)
korčuľovanie (angl.)korčuľovanie (angl.) ženské meno (1.2.)ženské meno (1.2.) RUSKÁ RIEKARUSKÁ RIEKA DOHĽAD
BULH. BÁSNIK (GEO)DOHĽAD
BULH. BÁSNIK (GEO)
policajný zbor ...
odpis (maĎ.)policajný zbor (skr.)
odpis (maĎ.)
podnetpodnet oáza (čes.)
ZRETEĽoáza (čes.)
ZRETEĽ
falošný (maď.)
lámaním poškodilafalošný (maď.)
lámaním poškodila
ženské meno (21.8.)ženské meno (21.8.)
český historik (Zdeněk ...český historik (Zdeněk 1900-82) mužské meno
ľudský organizmusmužské meno
ľudský organizmus
mužské menomužské meno STERILNÁ ČISTOTA
ZĽAVA (nem.)STERILNÁ ČISTOTA
ZĽAVA (nem.)
ČAS (ANGL.)ČAS (ANGL.) HUDOBNÝ PREJAV
alkalická vyvretá ...HUDOBNÝ PREJAV
alkalická vyvretá hornina
Tajnička 2
spevohraTajnička 2
spevohra
dvojhláskadvojhláska prvý predseda ...
dusíkatá zásaditá ...prvý predseda MOV (Demetrius)
dusíkatá zásaditá zlúčenina
biblické jedlo
popevokbiblické jedlo
popevok
NIGÉRIJSKA SPRAVODAJSKÁ ...NIGÉRIJSKA SPRAVODAJSKÁ AGENTÚRA RUSKÁ RIEKA
am. mafiánsky ...RUSKÁ RIEKA
am. mafiánsky boss (Lucky)
mzda
izrael. špión ...mzda
izrael. špión (Moše 1926-55)
druh maliarskej technikydruh maliarskej techniky ryba teplých moríryba teplých morí
ZDVORILÝ (angl.)ZDVORILÝ (angl.) JEDLO (ANGL.)
ZÁVES DVERÍJEDLO (ANGL.)
ZÁVES DVERÍ
a podobne (skr.)
STATOČNEa podobne (skr.)
STATOČNE
stupajstupaj UCTIEVANIE
bielor. atlét ...UCTIEVANIE
bielor. atlét (Ivan *1976)
sl. hokejista ...
MANŽELKA ASHURA ...sl. hokejista (Matúš *1984)
MANŽELKA ASHURA (BIBL.)
Tajnička 3Tajnička 3 ŽELEZNIČNÁ SPRÁVA ...
rieka v KazachstaneŽELEZNIČNÁ SPRÁVA ESTÓNSKA
rieka v Kazachstane
hlina s okruhliakmihlina s okruhliakmi mesto v Kolumbii
Zobermesto v Kolumbii
Zober
nem. maliar (Cosmas D.)nem. maliar (Cosmas D.)
am. lekár, nositeľ Nobelovej ...am. lekár, nositeľ Nobelovej ceny NOŠA
Turčianske Teplice ...NOŠA
Turčianske Teplice (EČV)
sídlo na Islande
JAPONSKÁ ZLATÁ ...sídlo na Islande
JAPONSKÁ ZLATÁ MINCA
POĽOVNÝ PESPOĽOVNÝ PES sl. dirigent (Bartolomej ...sl. dirigent (Bartolomej 1918-83)
EURÓPSKY MINIŠTÁTEURÓPSKY MINIŠTÁT zmluvná výhradazmluvná výhrada

 Odporuč Krížovku: