Krížovka na Félixa

O estetickom myslení Leonarda svedčí aj návrh mosta z roku 1502, ktorý mal viesť ponad Zlatý roh v (tajnička 1). Samotná realizácia sa trochu posunula v čase a priestore. Nórsky umelec Vebjorn Sand sa nadchol Leonardovým návrhom a postavil "jeho" most ponad (tajnička 2) pri Osle.

mesto v Rakúskumesto v Rakúsku ohrada (angl.)ohrada (angl.) meno Ervínameno Ervína DEDKO (angl.)DEDKO (angl.) park kultúry a oddychupark kultúry a oddychu KYPRI ZEMKYPRI ZEM Tajnička 2Tajnička 2 tvrdo nepracovalotvrdo nepracovalo patriace Elovipatriace Elovi MENO BUĽBUMENO BUĽBU
piesková púšť na Saharepiesková púšť na Sahare POPUDPOPUD
blázon (nem.)blázon (nem.) krídla (bás.)
mužské meno ...krídla (bás.)
mužské meno (10.4.)
tal. futbalista (Marco *1976)tal. futbalista (Marco *1976) starorímsky boh ...
SŤALAstarorímsky boh lásky
SŤALA
perfektný (skr.)perfektný (skr.) krídla rímskych légiíkrídla rímskych légií Jadranské more (hovor.)Jadranské more (hovor.) POZDĹŽ (angl.)
slúžiaci na oporuPOZDĹŽ (angl.)
slúžiaci na oporu
ZNÍŽENIE CENY
ZISŤOVAL ROZMERYZNÍŽENIE CENY
ZISŤOVAL ROZMERY
FR. SOCHÁR A DEKORATÉRFR. SOCHÁR A DEKORATÉR KMEŇ V SOMÁLSKUKMEŇ V SOMÁLSKU Dominik (maď.)
GR: BOHYŇA SVÁRUDominik (maď.)
GR: BOHYŇA SVÁRU
CUDZOKRAJNÝ DRAVÝ VTÁKCUDZOKRAJNÝ DRAVÝ VTÁK PSYCHICKÁ CHOROBA
metalový gitarista ...PSYCHICKÁ CHOROBA
metalový gitarista (Yngwie)
VZDIALIL SA LETOMVZDIALIL SA LETOM SANÁCIA (ČESKY)SANÁCIA (ČESKY)
ženské menoženské meno fr. geograf, ...
meno Vavrincafr. geograf, anarchista (Élisée)
meno Vavrinca
TAL. VÝROBCA ÁUTTAL. VÝROBCA ÁUT dutina v bunke ...
RYTMUSdutina v bunke vyplnená tekutinou
RYTMUS
český skladateľ a dirigentčeský skladateľ a dirigent AUTOMATIC NOISE ...
mužské menoAUTOMATIC NOISE LIMITER
mužské meno
STAJŇA (angl.)
tal. futbalista ...STAJŇA (angl.)
tal. futbalista (Alberigo *1963)
francúzsky cisár (1769-1821)francúzsky cisár (1769-1821) v, vnútri (lek.)
fín. hokejista ...v, vnútri (lek.)
fín. hokejista (Mikko *1972)
NAPĹŇAMENAPĹŇAME AKADÉMIA VIED
sl. historik ...AKADÉMIA VIED
sl. historik (Vojtech 1891-1963)
ženské meno ...
slovná figúra ...ženské meno (26.7.)
slovná figúra vo veršoch
dedina v Holandskudedina v Holandsku nositeľ Nobelovej ceny ...nositeľ Nobelovej ceny (Walther H.) matka manželky
druh morskej rybymatka manželky
druh morskej ryby
cudzie mužské meno
druh poľovného psacudzie mužské meno
druh poľovného psa
Tajnička 1Tajnička 1
ZÁVISIEŤ (angl.)
finančná a ekonomická ...ZÁVISIEŤ (angl.)
finančná a ekonomická analýza (skr.)
smerom hore
NEM. MUŽSKÉ MENOsmerom hore
NEM. MUŽSKÉ MENO
ARZENID NIKLUARZENID NIKLU MYTOLOG. BOJOVNÍČKAMYTOLOG. BOJOVNÍČKA
braz. tenista (Franco *1984)braz. tenista (Franco *1984) bojový šík
viať (čes.)bojový šík
viať (čes.)
laureát Nobelovej ceny ...laureát Nobelovej ceny (Šmuel Josef) úvodná časť šachovej ...
Angola (kód)úvodná časť šachovej partie
Angola (kód)
VÝCHOD (ANGL.)VÝCHOD (ANGL.) POMEDZNÝ ROZHODCA (SLANG)POMEDZNÝ ROZHODCA (SLANG) fr. skratka pre NATOfr. skratka pre NATO
GRÉCKE MESTOGRÉCKE MESTO dobrá vôľadobrá vôľa ÚRAD USA PRE VESMÍRÚRAD USA PRE VESMÍR

 Odporuč Krížovku: