Krížovka na Klementa

Vynikajúci rímsky rečník (tajnička 1), bol filozofom bez vlastnej originálnej náuky, avšak vďaka vlastnej interpretácii stoickej filozofie sa zaradil medzi jej popredných predstaviteľov. Bol učiteľom (tajnička 2), neskoršieho cisára. Za života si našiel množstvo odporcov, vyčítali mu pokrytectvo, nesúlad medzi jeho učením a okázalým súkromným životom, (víno pil, vodu kázal). Po smrti sa stal jedným z mála pohanských učencov, ktorých církev prijala za svoje vzory.

rozložilo sarozložilo sa ZVUK BLESKUZVUK BLESKU STRUČNÝ OZNAMSTRUČNÝ OZNAM TO (ANGL.)TO (ANGL.) lozloz ŽIVO (HUD.)ŽIVO (HUD.) angl. hudobná skupinaangl. hudobná skupina mesto v Nemeckumesto v Nemecku rakúsky šachistarakúsky šachista ZNAČKA KONTROLYZNAČKA KONTROLY
podľahol hnilobepodľahol hnilobe stroj na valcovaniestroj na valcovanie
VENUJETE SA HREVENUJETE SA HRE JAPONSKÝ BOH RYŽE
fr. futbalista ...JAPONSKÝ BOH RYŽE
fr. futbalista (Martin *1974)
UZLÍKUZLÍK pozdvihla
kan. hokejista ...pozdvihla
kan. hokejista (Xavier *1977)
KOMORAKOMORA mužské menomužské meno DOPREDU (nem.)DOPREDU (nem.) SEKUNDÁRNY AMID
OPYTOVACIE ZÁMENOSEKUNDÁRNY AMID
OPYTOVACIE ZÁMENO
sl. herec (Dušan ...
meno Kornéliesl. herec (Dušan *1946)
meno Kornélie
židovský mesiac (10.)židovský mesiac (10.) Tajnička 1
PRÍSLOVIETajnička 1
PRÍSLOVIE
sodík (zn.)
meno Annysodík (zn.)
meno Anny
mužské meno (4.7.)mužské meno (4.7.) uháňala (expr.)
bilborduháňala (expr.)
bilbord
KAMENE (nem.)KAMENE (nem.) SYN RODU HOREJSKÝCHSYN RODU HOREJSKÝCH
LIETADLO (HOVOR.)LIETADLO (HOVOR.) OTĹKLO
ČISTILA V PRÁČKEOTĹKLO
ČISTILA V PRÁČKE
ANTIMONID CÍNU
ALOBALANTIMONID CÍNU
ALOBAL
TLAČOVÁ AGENTÚRA IZRAELUTLAČOVÁ AGENTÚRA IZRAELU mužské meno
polkruhový výklenok ...mužské meno
polkruhový výklenok stavby
KÓD TALIANSKA
NAJSTARŠIA FORMA ...KÓD TALIANSKA
NAJSTARŠIA FORMA CYRILIKY
tal. filozof (Jakub 1533-89)tal. filozof (Jakub 1533-89) podzemná stavba
umelá družica ...podzemná stavba
umelá družica na raketový pohon
arzén (zn.)arzén (zn.) balíky (zastar.)
ohodnotilo cenoubalíky (zastar.)
ohodnotilo cenou
ženské meno
angl. futbalista ...ženské meno
angl. futbalista (Gary *1960)
JE MOŽNÉ (ČES.)JE MOŽNÉ (ČES.) urob slabším
autor dielaurob slabším
autor diela
Záhradný KER
ženské menoZáhradný KER
ženské meno
Tajnička 2Tajnička 2 v, vnútri (lek.)
mesto v Španielskuv, vnútri (lek.)
mesto v Španielsku
ZMIEŠANINAZMIEŠANINA fín. tenistka ...
STOTINA DOLÁRAfín. tenistka (Emma *1986)
STOTINA DOLÁRA
KÔLŇA (ANGL.)KÔLŇA (ANGL.) BEZHOTOV. PLATOBNÉ STYKYBEZHOTOV. PLATOBNÉ STYKY
holandská číslovkaholandská číslovka am. spevák (Chris ...
SKR. SÚHVEZDIA ...am. spevák (Chris *1964)
SKR. SÚHVEZDIA MENSA
Východoslov. ...
česko - slovensko ...Východoslov. železiarne (skr.)
česko - slovensko (skr.)
sídlo v Dánsku
detský pozdravsídlo v Dánsku
detský pozdrav
NAKLADAČ ZELENINY
ísť (angl.)NAKLADAČ ZELENINY
ísť (angl.)
citoslovce pobádania ...
zvratné zámenocitoslovce pobádania koni
zvratné zámeno
ostrov vo Veľkých Sundáchostrov vo Veľkých Sundách čes. fyzik (Viktor 1883-1962)čes. fyzik (Viktor 1883-1962)
NA ÚČETNA ÚČET BULHARSKÁ RIEKABULHARSKÁ RIEKA meno Adelymeno Adely

 Odporuč Krížovku: