Krížovka na Edmunda

Petrus Sabbatius pochádzal z roľníckej rodiny, napriek tomu sa stal cisárom, známym pod menom (tajnička 1) Veľký. Snažil sa o obnovenie rímskeho impéria. Jeho prvým krokom na území zaniknutej Zapadorímskej ríše bolo vymazanie Vandalov v severnej Afrike a v podstate aj v zozname etník. Vytlačil Ostrogótov z územia dnešného Talianska. Počas jeho vlády bol postavený chrám Božej múdrosti, známy ako (tajnička 2), prebehlo povstanie (tajnička 3), ako aj vpád Slovanov na Peloponéz...

HISTÓRIA HISTÓRIA odolnosť proti nákaze (lek.)odolnosť proti nákaze (lek.) V HUDBE: SVIEŽOV HUDBE: SVIEŽO nem. filozof (Peter *1942)nem. filozof (Peter *1942) RÍMSKE ČÍSLO 1549RÍMSKE ČÍSLO 1549 OBEC V OKR. BARDEJOVOBEC V OKR. BARDEJOV KRÁTKY (čes.)KRÁTKY (čes.) Open Invention NetworkOpen Invention Network Levoča (EČV)Levoča (EČV) O NEHO (POET.)O NEHO (POET.)
mesto v Saudskej Arábiimesto v Saudskej Arábii VÔKOLVÔKOL
OPRAVIŤ (angl.)OPRAVIŤ (angl.) inovať, osuheľ
NEKULinovať, osuheľ
NEKUL
Tajnička 1Tajnička 1 VEĽMI VYČERPAJVEĽMI VYČERPAJ MESTO V KOLUMBIIMESTO V KOLUMBII
ATEISTA (angl.)ATEISTA (angl.) mesto v Albánskumesto v Albánsku fran. filozof (Jean-Paul)fran. filozof (Jean-Paul) ROZUM, UM
JAŠTER (nem.)ROZUM, UM
JAŠTER (nem.)
ÚĽ (ČES.)
NASAĎ NA NOHYÚĽ (ČES.)
NASAĎ NA NOHY
gr. mužské meno (Arzen)gr. mužské meno (Arzen) mesto v USA
Tajnička 3mesto v USA
Tajnička 3
výlevná vyvretá horninavýlevná vyvretá hornina kilometer (zn.)kilometer (zn.) ČES. SKLÁRSKE ...
PAPIEROVÁ LÁTKA ...ČES. SKLÁRSKE MESTO
PAPIEROVÁ LÁTKA Z KÔRY STROMOV
JEJ (angl.)JEJ (angl.) pracovná schôdza ...
rubídium (zn.)pracovná schôdza (zast.)
rubídium (zn.)
obchodný reťazecobchodný reťazec bojový pokrik
PSEUDONYM J. KAISERAbojový pokrik
PSEUDONYM J. KAISERA
cudzie ženské meno (Estera)cudzie ženské meno (Estera) mužské meno
ženské menomužské meno
ženské meno
rus. chemik (Nikolaj ...rus. chemik (Nikolaj D. 1861-1953) TLAČOVÁ AGENTÚRA INDONÉZIETLAČOVÁ AGENTÚRA INDONÉZIE
VAŠA (nem.)VAŠA (nem.) bytové družstvo ...
STARŠIA JEDNOTKA ...bytové družstvo (skr.)
STARŠIA JEDNOTKA SILY
NIČIL V OHNI
nem. dirigent ...NIČIL V OHNI
nem. dirigent (Marek *1939)
Závodný klub ...
estónsky ostrovZávodný klub (skr.)
estónsky ostrov
VYZERAŤ (angl.)VYZERAŤ (angl.) ŽRĎ NA VOZE
otec (maď)ŽRĎ NA VOZE
otec (maď)
OSAMELIOSAMELI čítať (nem.)
nem. tenista ...čítať (nem.)
nem. tenista (Simon *1983)
Trenčín (EČV)Trenčín (EČV) rumunské sídlo
meno gr. pôvodurumunské sídlo
meno gr. pôvodu
OSLEPILI
Inter. Federation ...OSLEPILI
Inter. Federation for Animal Health
spadol (det.)spadol (det.) VYSOKOHORSKÝ ...
ušľachtilá oceľVYSOKOHORSKÝ TURISTA
ušľachtilá oceľ
titán (zn.)
mužské meno ...titán (zn.)
mužské meno (4.11.)
filipínsky atolfilipínsky atol
Tajnička 2Tajnička 2 JAPONSKÁ ABECEDAJAPONSKÁ ABECEDA
ČERNOCH (RUS.)ČERNOCH (RUS.) UDELIŤ (angl.)
RÝMSKYCH 52UDELIŤ (angl.)
RÝMSKYCH 52
AUTOKLUB SLOVENSKEJ ...
Dopravný podnik ...AUTOKLUB SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Dopravný podnik (skr.)
konzervačný prostriedokkonzervačný prostriedok anglický biológ ...
na, pri (nem.)anglický biológ (Rupert *1942)
na, pri (nem.)
čpavokčpavok kríženec zajaca a králikakríženec zajaca a králika
tal. skladateľ (Francesco ...tal. skladateľ (Francesco 1325-97) irídium (zn.)irídium (zn.) prudký dážďprudký dážď

 Odporuč Krížovku: