Online krížovky denne podľa mena v kalendári

   Viac krížoviek získaš vyhľadaním podľa mena.

Krížovka na Ľuboslava

Hladomor na Ukrajine začiatkom tridsiatych rokov (tajnička 1) storočia, nebol spôsobený prírodnými podmienkami. V podstate išlo o Stalinom riadené vyhladzovanie obyvateľstva s cieľom zničiť ukrajinský nacionalizmus a (tajnička 2). Komunisti konfiškovali obilie roľníkom a zároveň im zakázali opustiť kolchozy, aby si zadovážili stravu iným spôsobom. Napriek tomu, že na Ukrajine umierali od hladu milióny ľudí, komunisti exportovali obilie do (tajnička 3).

riešiť

Krížovka na Eugéniu

Vyvrcholením útlaku maďarskej cirkevnej a štátnej moci voči Slovákom, boli udalosti z októbra 1907, ktoré sa odohrali v Černovej. Streľba žandárov do davu neozbrojených ľudí si vyžiadala mnoho obetí. Tých ktorí prežili, odsúdili na žalár. Za túto masakru zvanú aj (tajnička 1) nesie zodpovednosť vtedajší (tajnička 2) biskup Sándor Párvy.

riešiť

Krížovka na Jolanu

V medziriečí Zambezi a (tajnička 1) vznikla (tajnička2) ríša. Jej zakladateľmi boli bantusky hovoriaci (tajnička 3), ktorí sa v oblasti usadili v prvom tisícročí nášho letopočtu. Obyvatelia sa zaoberali prevažne ťažbou zlata, medi a železnej rudy, stavali kamenné tvŕdze a kultovné stavby. Pôvodný kmeňový zväz sa neskôr pretransformoval na mocnú ríšu, na ktorej čele stál vládca s titulom Mwana Mutapa. Krajina prekvitala až do 17. storočia, udržiavala nepriame obchodné styky s Arabmi. V tom období sa (tajnička 4) podarilo ovládnuť severnú časť ríše. Južná časť sa osamostatnila pod nadvládou Čangamirov z kmeňa Rozwi.

riešiť

Krížovka na Mariannu

Podľa povesti povstal boh slnka (tajnička 1) z vôd najväčšieho sladkovodného jazera Južnej Ameriky (tajnička 2) a založil panovnícku dynastiu Inkov.

riešiť

Krížovka na Regínu

(tajnička 1) IV. ako prvý panovník z rodu Bourbonovcov ukončil obdobie náboženských vojen vo Francúzku. (tajnička 2.) zabezpečil náboženské práva protestantom. Nakoniec bol zavraždený fanatickým (tajnička 3).

riešiť

Krížovka na Rozáliu

Čo spája v moderných dejinách Nemecko, Turecko, Rwandu a Nigériu? Je to (tajnička 1.). Kým všetky štáty svoje "prešľapy" v minulosti odsúdili, Turecko (tajnička 2) naďalej popiera.

riešiť

Krížovka na Bela

Staroveký národ predného východu (tajnička 1.) predstavuje vrchol svojej moci v útvare zvanom (tajnička 2.).

riešiť

Krížovka na Nikolu

Mayskú civilizáciu v 4. storočí rozvrátila iná civilizácia z mesta (tajnička 1). Bolo to v tom čase 6. najväčšie mesto na svete a najväčšie mesto na území, ktoré je schované v osemsmerovke na rovnaké meno, ako táto krížovka. Mestu dali meno (tajnička 2), ktorý ho objavili zhruba 700 rokov po jeho opustení. Kto mesto postavil zatial nie je známe.

riešiť

Krížovka na Anabelu

Bitka pri (tajnička 1) bola najväčou bitkou proti Turkom na našom území. Víťazstvo (tajnička 2) armády určilo ďalší osud Poiplia.

riešiť

Krížovka na Milicu

Na konci doby bronzovej podľahly všetky (tajnička 1) stredomoria fenoménu (tajnička 2). Všetky až na Egypt.

riešiť

Krížovka na Jozefínu

Medzi veľké záhady v histórii ľudstva patrí pahorok mŕtvych, alebo (tajnička 1). Nepoznáme, kto bol nositeľom ich kultúry, nedokážeme čítať ich písmo a takisto nepoznáme dôvod ich zániku. Zato bezpečne vieme, že už pred 4000 rokmi používali splachovacie záchody, čo v súčasnom (tajnička 2) stále nie je bežná vec.

riešiť

Krížovka na Libušu

Obdobie japonských dejín označované ako (tajnička 1) malo na začiatku búrlivý priebeh. Došlo k vyše 50-ročnému rozeleniu cisárskeho dvora na severný a južný dvor, až kým si šógun (tajnička 2) nepodriadil severný dvor.

riešiť

Krížovka na Annu

Medzi prekvapivé vojenské stretnutia patrí (tajnička 1), teda aspoň pre osmanského veliteľa. (Tajnička 2) na čele 60-tisícového vojska napadol Kutuzovove 15-tisícové vojsko a na svoje veľké prekvapenie, prišiel o všetkých svojich vojakov.

riešiť

Krížovka na Henricha

V roku 751 arabské vojská porazili čínsku armádu a do mesta (tajnička 1) dovliekli množstvo zajatcov a medzi nimi aj remeselníkov. Po ich mučení došlo k prezradeniu tajomstva (tajnička 2).

riešiť

Krížovka na Amáliu

Známy (tajnička 1) je u domácich chápaný, ako symbol neschopnosti ubrániť sa okolitým nomádom, na druhej strane v Európe ho ako div sveta spropagoval jezuita (tajnička 2) a filozof (tajnička 3).

riešiť

Krížovka na Petra a Pavla

Typ gladiátora - Cestus, bol v roku 393 zakázaný, kôli brutalite zápasov. Boli to (tajnička 1) bojovníci, hlavne otroci, ktorý bojovali v pästných zápasoch (tajnička 2). Na rukách mali kožené rukavice s rôznymi železnými doplnkami, ktoré dokázali zohaviť protivníka už po prvom údere.

riešiť

Krížovka na Ladislava

Medzi neúspešné (tajnička 1) ofenzívy patrí (tajnička 2), známa ako „Rževský mlynček na mäso“. Hlavným dôvodom neúspechu bolo to, že sa nepriateľ o tejto akcii dozvedel a stihol sa pripraviť.

riešiť

Krížovka na Alojza

Cisár (tajnička 1) patril medzi tých horších. Ale do dejín sa zapísal editktom, ktorým udelil rímske občianstvo všetkým (tajnička 2) obyvateľom ríše. Netreba však za tým hľadať (tajnička 3). Bol to len spôsob, ako zdaniť obyvateľstvo provincií.

riešiť

Krížovka na Medarda

Rimania, hlavne tí zámožní si smrť blízkeho uctievali (tajnička 1). Bol to dávny rituál, ktorý skôr poznáme ako zápasy (tajnička 2).

riešiť

Krížovka na Petronelu

Len málo bitiek bolo takých, v ktorých bola Sparta porazená. Jednou z nich bola aj bitka pri Leuktre, kde padol aj Spartský kráľ (tajnička 1). V tejto bitke bola prvý krát použitá taktika stupňovitej formácie tzv. kosý šík. Autorom je thébsky veliteľ (tajnička 2), ktorý touto novinkou reagoval na situáciu, keď stál proti početnejšiemu a hlavne zdatnejšiemu nepriateľovi.

riešiť

Krížovka na Urbana

Z občianskej vojny medzi kráľom a parlamentom vyšiel anglický kráľ Karol, ako (tajnička 1). Tento titul dostal kráľ predtým ako mu oddelili myšlienkové pochody od telesných potrieb. Funkciu hlavy štátu prevzal (tajnička 2).

riešiť

Krížovka na Bernarda

Vrcholná (tajnička 1) je obdobím vzniku univerzít a hlavne dvoch reholí dominikánov a františkánov. Kým dominikáni sa opierali o učenie (tajnička 2), františkáni inklinovali k (tajnička 3). Pre toto obdobie sú charakteristické teologické sumy, teda encyklopédie vtedajšieho vedenia.

riešiť

Krížovka na Viktóriu

Krátko po napadnutí Juhoslávie Nemcami v roku 1941, začali chorvátski (tajnička 1) etnické čistky. Zriadili niekoľko koncentračných táborov, ako napríklad známy (tajnička 2), v ktorých mimoriadne brutálnym spôsobom likvidovali ľudí, prevažne Srbov. Je iróniou, že samotné nacistické Nemecko podalo protest proti zlému zaobchádzaniu so Srbmi. Chorváti zabili počas vojny zhruba pol milióna ľudí. Medzi obeťami boli aj Slováci, ktorí žili vo väčšej miere na území Chorvátska od začiatku 18. storočia.

riešiť

Krížovka na Galinu

Prvý vojnový zločin, ktorý má na svedomí nemecké letectvo sa stal na španielskom územi. Jednotka známa ako (tajnička 1), bombardovaním civilistov úplne zničila mesto (Tajnička 2). Túto ohavnosť zachytil na rovnomennej maľbe slávny (tajnička 3).

riešiť

Krížovka na Jaroslava

Tureckom okupované cyperské mesto (tajnička 1) je známe vďaka jeho hrdinskej obrane z roku 1571, kedy mesto napadla stotisícova osmanská armáda. Obrancov viedol benátsky veliteľ (tajnička 2) Bragadin a zhruba mesiac privádzal Turkov do zúfalstva. Napokon sa obe strany dohodli na kapitulácii mesta pod podmienkou bezpečného odchodu benátčanov na Krétu. Osmanský veliteľ Lala Kara Mustafa Pascha, mimochodom etnický (tajnička 3), však všetkých nechal povraždiť a z Baragina dal zaživa stiahnuť kožu.

riešiť

Krížovka na Igora

Francúzska revolúcia mala obrovský význam pre spoločnosť. Avšak podobne ako neskôr v Rusku aj tu udalosti nabrali nečakaný spád. Demokrati, teda pravica, nazývaní (tajnička 1) relatívne pokojnou cestou pripravili prechod od (tajnička 2) k republike. To však ľavicovým (tajnička 3) nestačilo a spustili teror. Namiesto hesla "sloboda, rovnosť, bratstvo", ľavica priniesla popravy, krízu, rozvrat.

riešiť

Krížovka na Alberta

Na začiatku 20. storočia sa šíri v Albánsku rasizmus (tajnička 1). Jeho šíriteľom bol katolický klérus, konkrétne františkáni, ktorí študovali v (tajnička 2). Terčom tejto nenávisti boli pravoslávni Srbi a Čiernohorci.

riešiť

Krížovka na Miroslavu

"Kde sa dvaja bijú, vyhrá tretí". Tri desaťročia bojovali o (tajnička 1) a Sýriu (tajnička 2) s východným susedom, (tajnička 3). Boli to ťažké boje, ktoré vyčerpali oboch súperov natoľko, že ani jeden z nich sa nedokázal účinne postaviť novej sile v regióne, Arabom.

riešiť

Krížovka na Huga

V Egyptskej púšti sa nachádza (tajnička 1) opradený tajomstvami. (Tajnička 2) bola niekoľko krát prerábaná a navyše sa skladá s rôznych materiálov, takže v súčasnosti ju nevieme bezpečne datovať. Jedna teória hovorí o období staršom ako samotné pyramídy. Čo tiež nepoznáme je samotný účel stavby a čo pôvodne zobrazovala, pretože sučasné vyobrazenie hlavy, pravdepodobne (tajnička 3), vzniklo z predchádzajúceho vyobrazenia, ktoré mohlo byť zvieracie.

riešiť

Krížovka na Mariána

"Tierra, Tierra!" Tento výkrik, na ktorý túžobne čakali námorníci celých 71 dní, zachránil (tajnička 1) na výprave do Indie pred vzburou. Tou zemou bol ostrov (tajnička 2), teraz nesie názov (tajnička 3), ktorý bol na tejto výprave objavený.

riešiť

Krížovka na Jozefa

Medzi najtajomnejšie národy určite patria (tajnička 1). Už starovekí historici viedli diskusie o ich pôvode. Herodotos predpokladal, že pochádzali z Lýdie, naproti tomu Dionysios z (tajnička 2) tvrdil, že sú pôvodným etnikom na (tajnička 3) poloostrove. Napriek tomu, že sa po nich zachovalo množstvo písomných pamiatok, ich písmo nevieme čítať.

riešiť

Krížovka na Boleslava

Jeden z tzv. morských národov (tajnička 1) v 13.storočí pred n.l. dobyli územie na východe stredozemného mora, ktoré nesie doteraz ich meno (tajnička 2). Na tomto území vytvorili zväzok piatich mestských štátov a výraznou mierou ovplyvnili udalosti na blízkom východe.

riešiť

Krížovka na Fridricha

Na migračnej tepne ľudstva leží Jericho, najstaršie (tajnička 1) osídlené mesto na svete. Prvá osada tu stála už 9000 rokov pred n.l. Zjavne už vtedy išlo o nepokojnú oblasť, nakoľko už v roku 8350 pred n.l. tu stáli kamenné hradby s vežami. Len pre islustráciu, bolo to viac ako 5000 rokov pred vznikom písma, pyramíd, alebo (tajnička 2). Známa, 8,5m vysoká (tajnička 3), patrí k najstarším kamenným stavbám ľudstva.

riešiť

Krížovka na Zlaticu

"Nie nás, Pane, nie nás, ale svoje meno osláv". Toto bolo motto rytierského mníšskeho radu - (tajnička 1), ktorý vznikol pôvodne na ochranu pútnikov medzi prístavným mestom Jaffa a Jeruzalemom. Počas prvých 9 rokov mal tento rád iba 9 členov a nevenoval sa ochrane pútnikov, ale vykopávkam na (tajnička 2). Podľa legendy tam vraj našli svätý grál. Po návrate do Európy sa rád začal rozrastať a bohatnúť a z mníchov sa stali prvý bankári, dokonca sa im pripisuje aj vynález šeku. Bohatsvo rádu bolo príčinou jeho zániku. Kráľ Filip IV Pekný aby získal ich obrovský majetok, dal rád rozpustiť a jeho členov upáliť po obvinení z kacírstva. (Tajnička 3) prišli o svojich synov.

riešiť

Krížovka na Romana

Necelých tristo rokov po vpáde Maďarov do karpatskej kotliny, postihla túto oblasť ďalšia pohroma - Tatári. V bitke na rieke Slaná roku 1241, Mongoli pod vedením (tajnička 1), takmer na hlavu porazili uhorské vojsko. Belo IV bol síce slabý kráľ, ale zjavne dobrý "bežec" pretože sa zachránil útekom. Mongoli pobili odhadom jednu tretinu obyvateľstva, ďalšia tretina zomrela na následky (tajnička 2). Mongoli opustili krajinu po ročnom plienení až po tom, ako zomrel veľký chán (tajnička 3).

riešiť

Krížovka na Eleonóru

Medzi najkrvavejšie bitky 1. svetovej vojny patri bitka o (tajnička 1) alebo operácia (tajnička 2). Išlo o útok spojencov na (tajnička 3). Pôvodne sa však mal uskutočniť po pevnine, ale britský ministerský predseda Winston Churchill presadil námorný útok a následné vylodenie. Operácia skončila fiaskom, čo ministerského predsedu stálo kreslo.

riešiť

Krížovka na Vlastu

V roku 281 pred n.l. (tajnička 1) s 25 tisícovou armádou porazil v bitke pri Ascule, 40 tisícove rímske vojsko vedené (tajnička 2). S tej bitky vzišiel slávny výrok: "Ešte jedno takéto víťazstvo a vrátim sa do Epiru bez vojakov"

riešiť

Krížovka na Gabrielu

Bitka na Čudskom jazere známa i ako (tajnička 1) sa odohrala 5. apríla 1242 medzi Alexandrom Nevským a Rádom nemeckých rytierov, vedených biskupom Hermannom z Dorpatu. Nemecký rád, ktorý v mene katolíckej viery vraždil a plienil na slovanských a baltských územiach, sebavedome napadol (tajnička 2) kniežatsvo. Alexander so svojím vojskom zatlačil nemeckých rytierov do stredu jazera, kde sa pod nimi prelomil ľad. Po tejto porážke, rád nemeckých rytierov už viac nezaútočil na kniežatsvo.

riešiť

Krížovka na Gašpara

Osobitné miesto v dejinách železiarskej výroby na Slovensku má (tajnička 1). O jeho rozvoj sa postarali remeselníci z Flámska, ktorí v 13. storočí založili (tajnička 2). Tunajšie okolie s dostatkom vodných tokov, lesov a rudy poskytovalo ideálne podmienky na stavbu hámorov. Hámor je (tajnička 3) zariadenie, ktoré na pohon bucharov, kladív a mechov využíva vodné koleso.

riešiť

Krížovka na Bohuša

Prvú (tajnička 1) kultúru, ktorá bola jadrom ostatných kultúr, vytvorili (tajnička 2). Vytvárali náboženské a kultúrne centrá z ktorých sa zachovali pyramídy, obetné miesta a monumentálne plastiky hláv. Ich názov nesie aj známy nápoj.

riešiť

Krížovka na Kristínu

Po tom ako sa po (tajnička 1) perzský kráľ Xerxés stiahol z Grécka, jeho 300 000 vojakov, ktorým velil (tajnička 2), naďalej plienilo grécke územie. Gréci sa spojili a postavili zhruba 100 000 vojakov. V bitke pri Platajách zničili perzkú armádu takmer na hlavu. Bola to posledná veľká bitka grecko-perzských vojen.

riešiť

Krížovka na Malvínu

30. janúára 1945 bola "lišiacky" torpédovaná loď (tajnička 1) sovietskou ponorkou S-13. Na jej palube boli nalodení ranení vojaci z východneho frontu, ale najmä príslušníci (tajnička 2)flotily, na ktorých čakalo 70 nových ponoriek. Potopenie lode neprežil ani jeden námorník, určený pre nové ponorky, celkovo asi 9300 ľudí. Kapitána lode, ktorému sa podarilo zachrániť, dal Hitler v návale zúrivosti zastreliť.

riešiť

Krížovka na Andreu

Browning M 1910 je zbraň, ktorou Gavrilo Princip poslal na smetisko dejín feudálneho (tajnička 1), Františka Ferdinada a zároveň spustila 1. svetovú vojnu. Podobne ako 2. svetová vojna, aj tá prvá sa začala napadnutím slovanskej krajiny. Hrdina sa konca vojny nedožil. Zomrel umučený pár mesiacov pred jej skončením v (tajnička 2), ale ako víťaz.

riešiť

Spoj sa s nami

google plus - krizofky facebook - krizofky twitter - krizofky
Vyhľadaj Krížovku podľa mena:  
Prihlás sa  |  Registrácia

Dnes má meniny Edita