Osemsmerovka na Vincenta | krizofky.sk
A P K O P O N A T O M H A S B O
K T R H L I N A B Z Z Á H Y B D
Y M A Í A U K Z A K N I H Y L R
T B P B Z A O L C F E O C K E A
O K O E M R H B I A P P F U A B
M R S D A Ť A I L E R P A L F E
M E E R Á A J K M E N B K M A J
C S L Á V N Y O P Ä S T I A R O
U B P E O K R CH B L E K T O R B
M A I P L U A E K O A R A K A Ý
L C V O S Ť I V E R H O Á R O V
Í S K K G R Z D O U R A É CH P A
K O O Y Ž R N L M D A L K B O T
G A R N I Ž A O E S K Y M O R S
R O V Z Á Z R F Ľ A V Á K L A O
S Z A R Á N T I M Š A L V I A P

Slová Osemsmerovky:

ALFONZ  ATIKA  BACIL  BARDO  BAUER  BEDRÁ  BIOGRAF  BLESK  CIEVA  CUMLÍK  ESKYMO  FEOCK  GARNIŽA  GYROS  HMOTA  HOBOJ  HUMOR  KARAOKE  KAROL  KLIENT  KNIHY  KRESBA  KULMA  ĽAVÁK  LEKTOR  LESOPARK  MAKLÉR  MOTYKA  NÁDOBY  NÁNOS  NÁRAZ  OBKLAD  OBSAH  OBZOR  OHREV  OKOLKY  OPONA  OPORA  PIVKO  PLAZMA  POHYB  POKYN  POSTAV  PRELIAŤ  PREPCHAŤ  PRÍZRAK  RAFAEL  RAKVA  RUSKO  SEDMA  SLOVÁ  SOCHÁR  ŠALVIA  TRANZ  TRHLINA  VÝBOJE  ZÁHYB  ZÁZVOR  ŽRIEBÄ   

Vpíš písmena čo zostali a over si riešenie
TIP: Stlač medzerník na klávesnici a Osemsmerovka ti vysvieti nevyškrtané písmená

 Odporuč Osemsmerovku: