Osemsmerovka na Zdenka | krizofky.sk
F L A N N A N J J R Á D I O
C E V A T S K A A Š I B A Č
V S G S A A C I A F A M L M
T R U S T K Č S S I V Á A I
O A CH A P E O T S A O T O N
F V R O M A N T I C K Ý K Ú
R Ý T S L A Ú A S E Á F T T
O V A E B Á S N I K N U N A
T T CH R R H T A L B L S T S
K R Á D E Ž I I B O B K E A
A E E A J V E N K L K Á S L
E B F T K N E I A D O S E A
R Ó V Í T O M N Í E T O R P
T R T V R O A K O S R K O Í

Slová Osemsmerovky:

AMAUS  ARCHELAOS  ASSISI  BEDRÁ  BLANA  BLATH  BREJK  DATÍV  FAUSTA  FIACE  FLANNAN  ÍRSKO  JACKPOT  KATAR  KEFÍR  KLIENT  KOALA  KOSÁK  KRÁDEŽ  MINÚTA  MOTÍV  NÁKOVA  NEVERA  NINIAN  OKRSOK  ORGAN  PALAS  PROTEÍN  RÁDIO  REAKTOR  RESET  RIMAN  RÓBERT  SEDLO  SMEČIAR  STAVEC  STENA  STOKA  ŠIBAČ  TOAST  TRUST  TÝFUS  ÚSTIE  ÚTULOK  VRCHOL  VÝVAR   

Vpíš písmena čo zostali a over si riešenie
TIP: Stlač medzerník na klávesnici a Osemsmerovka ti vysvieti nevyškrtané písmená

 Odporuč Osemsmerovku: