Osemsmerovka na Ľubicu | krizofky.sk
A Š I A L E N S T V O P K Ť
K K CH A L A N U M E R I Í S
T A N T Ň R C A Ť E I D Č O
É Á K R I E K A S A D A L K
R R Š A T T B A O V K I A C
V E K P O S L E D N Ý Ú V I
Y C A A E A B Á R O K U F T
P I B D P R K S V H A T K S
R T R Ó J S K Y T K R Á Ľ A
Á A L N S E A N S A M B Ú L
V J O A Ž K F Y K A N L Č E
A M H Í P T R T R M K O E O
Ť O R S K A S T E L Á N K A
Y K N E I L Š Y M X E D N I

Slová Osemsmerovky:

AKTÉR  ANÓDA  ATRAPA  BLOND  BRLOH  DIEŤA  ELASTICKOSŤ  FÚKAŤ  HREBEŇ  CHALAN  IKONA  INDEX  JEFTE  KAKAO  KAPSA  KASTELÁNKA  KLADA  KĽÚČE  KOMJATICE  KORÁB  KRÍŽE  KYSAK  LANÁR  LASER  MYŠLIENKY  NUMERI  RASTER  RIEKA  RYSKA  SEANSA  SEKTA  SRNKA  ŠIALENSTVO  ŠPERK  ŠTRAMÁK  TLAPA  TRAKT  TRNKA  TUCET  TVRDOSŤ  VALČÍK  VYPRÁVAŤ  VÝUKA   

Vpíš písmena čo zostali a over si riešenie
TIP: Stlač medzerník na klávesnici a Osemsmerovka ti vysvieti nevyškrtané písmená

 Odporuč Osemsmerovku: