Osemsmerovka na Eduarda | krizofky.sk
K F P L H A Ť Ý V N A T A U
A S A R T S K A K B Á B A M
P K U F O R R T Ú R U T Y S
S I Z K R O P R A L I N K A
A I A T Z N T K A L O A D O
M J R P O T O P E N Ý E A A
I Ó O U R CH T K A O D K A Z
J R A I P A R N Í K O E A N
A Á U L G R E G O R R I R Ž
R M A E I T S Ú D Y S A L K
F A Ó R E A T I T H F K V N
E D Š R Ú V D A A A A P O A
S I P D A N S E E A K E I R
T E G R E Š Š L M S E R A F

Slová Osemsmerovky:

AKORD  AKOSŤ  ANONYM  ARÓMA  BÁBKA  BUNDA  DEDKO  EFRAJIM  EGREŠ  EIDAM  ELITA  FAFRNOK  FRANK  GREGOR  CHARTA  ÍRSKO  JÓRÁM  KAPSA  KARÁT  KLASY  KRAVA  KRYHA  KUFOR  LATKA  MEDAILA  NADPIS  NETER  ODKAZ  OKTÁN  PALUBA  PAUZA  PRALINKA  PRSIA  RAFAEL  RANDE  REPKA  RIEKA  ROZPOR  SATYR  SERAF  SIRUP  ŠNÚRA  TIŠRI  TORZO  TRASA  TREST  TRIUMF  TRÚBA  ÚSTIE  ÚTVAR  VÝŤAH  ŽAKÝL   

Vpíš písmena čo zostali a over si riešenie
TIP: Stlač medzerník na klávesnici a Osemsmerovka ti vysvieti nevyškrtané písmená

 Odporuč Osemsmerovku: