Osemsmerovka na Soňu | krizofky.sk
J
L
U A A
A R K
Z L O S Ť
A B G Á R
A R U A L A B
A Í M I H E B
T N Z K A D O E A
H Á E L R O E R Š
F P R V Á O Ž E N A T
A E A O D V I Z I T A
S R R O D Z V N A K N I S
B E E Y C Z B K I A Í Ŕ T
P A S CH A A K L Y R I K A T A

Slová Osemsmerovky:

ABGÁR  ALBUM  BEDRÁ  BERNIKA  DOŽINKY  FEOCK  GORAL  HLÁSKA  HROZBY  IDENTITA  LAURA  LYRIKA  OBRAT  ODDYCH  PASCHA  SERAF  SINKA  ŠATNÍK  TŔNIE  VEZÍR  VIZITA  VLAHA  VODCA  VZDOR  ZÁPAS  ZLOSŤ  ZVIERA   

Vpíš písmena čo zostali a over si riešenie
TIP: Stlač medzerník na klávesnici a Osemsmerovka ti vysvieti nevyškrtané písmená

 Odporuč Osemsmerovku: