Osemsmerovka na Miroslava | krizofky.sk
Ť K I K
S A O S A Š
R K V N Í L T O
R A Ú O N I A S Ľ
CH M B E L O CH M F A D A P Á N G C
B I S A N L E I A A A O O Š T E P
L CH E P S Ú Š L V R T S L M Á
O O O E T K C I K Š U A R
N T H V I E Z D A S K
Í E D L Ľ Z M E S I Y Í Š
R B A N A V A S R J A S M Í R
P O E A H V L Ň D A A A E C J A V
V Á K U R A R K S CH V Í Ľ O Č K A
M D A N E T S C A
O A O I R O A L
T S M P P I
Ť O S A

Slová Osemsmerovky:

BARDO  BELOCH  BLOND  FALCE  HESLO  HLAVA  HRMOT  CHICHOT  CHVÍĽOČKA  JASNOSŤ  KAKAO  KALIF  KŇAZI  ĽALIA  MIECHA  MÍKAL  MNÍSI  NÁPAD  OBETE  OHĽAD  OKRES  ONIAS  OSADA  OŠTEP  PÁRKY  PREKLAD  PRÍNOS  RACHILIDIS  REUMA  RÍMSA  RUKÁV  SAMEC  SAVANA  SKÚMAVKA  SOPĽOŠ  SPACÍ  STENA  STOPA  SYSEĽ  ŠIMON  ŠKUTA  ŠRAFOVAŤ  TOAST  ÚSPECH  VAJCE  VALACH  VKLAD  ZERACH  ZMESI   

Vpíš písmena čo zostali a over si riešenie
TIP: Stlač medzerník na klávesnici a Osemsmerovka ti vysvieti nevyškrtané písmená

 Odporuč Osemsmerovku: