Osemsmerovka na Milenu | krizofky.sk
J M N Í S I A B B Ú D K A Ň R
P A I R I T P M E A O A S E A
A O S T E S E R T C Č T V I H
R T S L N Č X N Ú I A E Y S A
R O E T E M E R A T S N L D S
K M N N I M S V O U N Á P E V
O Á T E U H O R S K Ý O V R E
I Š I G E L I T C Y N Á R P R
P K R A J A K O B Í N A Z F N
D A Ľ H O O E O K O R Á CH O S
V M K N R F J N D A P I Č A Ž
Č A V O T I N V I A C U R I A
D R Z O S Ť E Č S V Z Í V P K
B Á O K S T Ó K Š E M E R Á M
N T O T A J G A Č B L A N K A

Slová Osemsmerovky:

AGENT  AHASVER  ARGUMENT  BECAN  BLANKA  BOJISKO  BRVNO  BÚDKA  CURIA  ČIARA  DOČASNÝ  DRZOSŤ  EMERÁM  FEOCK  FRONT  IGELIT  JASLE  KACÍR  KAMARÁT  KÁPIA  KOCÚR  KOSTI  KUTICA  LUNETA  METEOR  MNÍSI  NÁPEV  NÁVES  NÁZOR  NISSEN  NITOVAČ  ODVETA  OHĽAD  OMELETA  PAKOST  PEXESO  PONÍK  POSTIH  PREDSIEŇ  RESET  SEVER  SIENE  SOCHÁR  STATOR  STENA  STROJ  SYNÁČIK  ŠKÓTSKO  TAJGA  TOMÁŠ  VEČER  VINEA  VPLYV  ZADOK  ZÁPAS  ŽIVEL   

Vpíš písmena čo zostali a over si riešenie
TIP: Stlač medzerník na klávesnici a Osemsmerovka ti vysvieti nevyškrtané písmená

 Odporuč Osemsmerovku: