Osemsmerovka na Vojtecha | krizofky.sk
T P I O P E R A P O L L O
V S R O D E O Á P A O O E
A R E I K D C S R K C X I
D Í N L O B T V S K T K T
Á P A M E R A R I R U S A
S M Ľ A H Š Í S A K O C R
A E Í N A N I D I V L S K
B L Ú E V Z D U CH N P A J
M Ť O R O R T E J Ô U A A
A Z E M A N Ú O S Č Č S P
E C D R S K Ž O H Y E N A
E K E Č J O B O B E K K L
E G Y P T Y A O S O R P K

Slová Osemsmerovky:

AMBASÁDA  APOLLO  BASINUS  BEĽMO  CUKRÁR  CVIKLA  EGYPT  EMPÍR  EXTRA  GERARD  HYENA  CHVOST  IRENA  ÍRSKO  JETRO  KEČUP  KRATIE  LAPAJ  LARVA  MRENA  OBOJČEK  OBYČAJ  OPERA  PACKA  PRIOR  PROSO  PRSIA  REHOT  REKLAMA  RODEO  SMOLA  SPÔSOBY  SRDCE  STRHNÚŤ  ŠELEST  TÚŽBA  UJČEK  VIDINA  VRECE  ZEMAN  ZRNKO   

Vpíš písmena čo zostali a over si riešenie
TIP: Stlač medzerník na klávesnici a Osemsmerovka ti vysvieti nevyškrtané písmená

 Odporuč Osemsmerovku: