Osemsmerovka na Jaroslava | krizofky.sk
N A M R A B U L K N A F R
A K S V G A U N E R A G Y
A T K F I N Á L E N C E P
N Á L P O E R A T E U S Á
J L A A C R R O V M O T K
E Z D O M I N A N T A O V
L O K O S A L T A U L N U
E P K A M P Á N I E A O N
C E R A T S Á T C T A L I
A Z U U Ť S O N R O V S K
D S H K A K A O D I Ľ A N
O V Y D R A S K U D U M Ú
S T A J N Í K V M I B M Ť

Slová Osemsmerovky:

AMAUS  ANJEL  ANTON  AREOPLÁN  ATLAS  ÁTRIUM  BARMAN  BULTMANN  BUĽVA  CADOS  CELOK  FANKLUB  FINÁLE  GAUNER  GESTO  IDIOT  IRENA  KAKAO  KASTA  KLAUN  KRUHY  MALTA  MASLO  MUDRCI  NÁSADA  OCEÁN  PLAVEC  POZLÁTKA  PSOTA  RYPÁK  SKLAD  SOKOL  SORTA  STAJNÍK  STAREC  SVORNOSŤ  TUNEL  UNIKNÚŤ  VIERA  VYDRA   

Vpíš písmena čo zostali a over si riešenie
TIP: Stlač medzerník na klávesnici a Osemsmerovka ti vysvieti nevyškrtané písmená

 Odporuč Osemsmerovku: