Osemsmerovka na sviatok práce | krizofky.sk
J D A P Á N
A V T O S Á
Ľ E T E I S
O L T Á R Í
K E U A Č N
O B CH O D A
T U I K O P E C
M I M I K A N I Ť K F R Ť S O CH A L P A
A A D Á R T S E L S E O CH I E B M V A H
S K Z D U K R Á Ľ O V S T V O B U Á O A
É E A Č R U G U Z O Z P D K Í R S K O V
R S J A I E D Z S S O E S O A Ľ E U A Ú
V Ý Z O R A S Á R K R CH M U G J A R U J
P M J R O R E E
K I A K V J
A A T Z Z B
G F A A D O
A R O T U A
P M I E CH A
Y V E T T E

Slová Osemsmerovky:

AGAPY  AUTOR  BESEDA  ČIAPKA  ESTRÁDA  FOTKA  GEJZA  HOKEJ  CHVÍĽA  ÍRSKO  ISKRA  JAKUB  JAZDA  JURAJ  KOĽAJ  KOPEC  KRÁSA  MASÉR  MEZOLIT  MIECHA  MIMIK  NÁPAD  NÍSÁN  OBCHOD  OBJEM  ODSEK  OLTÁR  PLACHOSŤ  PROSPECH  REGÁL  REZÁK  RUKÁV  RUSKO  SADRA  SIETE  SIVKO  SKOBA  SKRAT  SĽUDA  SOTVA  TEOFA  UBUNTU  UGUZO  ÚVAHA  VELEBIŤ  VTÁČA  VÝZOR  VZDUCH  VZOROK  YVETTE  ZÁMKA  ZJAZD   

Vpíš písmena čo zostali a over si riešenie
TIP: Stlač medzerník na klávesnici a Osemsmerovka ti vysvieti nevyškrtané písmená

 Odporuč Osemsmerovku: