Osemsmerovka na Deň matiek | krizofky.sk
A M A U S H O K N A M Š A
K A K A E Y B K I N Á Z T
Š N O B R A D F S Š A I Ú
O Z Z B E Ó I A O T D N L
V O M A C D V V A Y Ó O O
R E A N O T R A R R N K V
O U A U S T R Á L I A A Š
N Ó L A G N V Ú Z Á L O H
A S P I N K A R B E E D N
I U A B E Š I T D A P D O
P K K L É V F R Á Z A Y I
N I T R A M A E Ú N A CH R
R F A L A S M Č A F M Y N

Slová Osemsmerovky:

ABBAN  AMAUS  ANÓDA  AŠÉRA  BEDRÁ  EMBRYO  FIDOULS  FIKUS  FRÁZA  FÚRIK  GALÓN  IDEÁL  KAPLA  KOZMA  LAVÓR  LEKVÁR  MAFIA  MANKO  MARTIN  NÁTAN  NYMFA  OBDIV  OBRAD  ODDYCH  ODPAD  OZNAM  PASTVA  PIANO  RIVAL  ROZBEH  SARDELA  SPINKA  ŠÁŠOV  ŠKÓTSKO  ŠTYRI  TRÚBA  TVRDZA  ULIEVAČ  VOLÚTA  VOŠKA  ZÁLOH  ZÁNIK  ZINOK   

Vpíš písmena čo zostali a over si riešenie
TIP: Stlač medzerník na klávesnici a Osemsmerovka ti vysvieti nevyškrtané písmená

 Odporuč Osemsmerovku: