Osemsmerovka na Zlatka | krizofky.sk
A S I T S O K E Š P E R K K
T U M A M O S L O V O O O G
A K N R T P R T M A L S I L
Š O D A R Á O U O Á Á D Y O
É P L E T I B O Č K E Č U P
N P S O B L Á S A O L D R T
Ú O CH R A N N Ý N O B A L A
R M R E O M A P L M V CH E L
E N A N O S A K P I P Y O N
P V S T U P E Y D CH I S N D
O A T A R P O L A E O A A A
C O A Ó L A O N P P M L R P
I S T R I H C O D S E K D Á
T R O J S K O K O Ú Š K R N

Slová Osemsmerovky:

ALBUM  ATAŠÉ  BIOTOP  DEBNA  ESPRESO  GIDEON  CHOTÁR  CHRASTA  ISLAM  KEČUP  KLASY  KOLÁČ  KOSÁK  KOSTI  LEONARD  LOPTA  MAMUT  MATRAC  MOTTO  NÁBOR  NÁPAD  NEALKO  OBCHOD  ODPAD  ODSEK  OHLAS  OPRATA  OSMAN  OSÝPKY  PEKLO  PERÚN  PIPKA  PLESO  POCIT  POKUS  POSOL  POSYP  PRAVIDLO  RENTA  SLOVO  STRIH  ŠPERK  TRDLO  TRNKA  TROJSKOK  ÚPLATOK  ÚSPECH  ÚŠKRN  VSTUP   

Vpíš písmena čo zostali a over si riešenie
TIP: Stlač medzerník na klávesnici a Osemsmerovka ti vysvieti nevyškrtané písmená

 Odporuč Osemsmerovku: