Osemsmerovka na Víta | krizofky.sk
O B E T A S Á P S F A R E S
D E S A T O R O L V I L D O
B Ď Ť S O O O A A N I K I M
O V A A S V K Š A T Í A U P
R L P T P T O S A D A K L S
P A O Y E K L L O E N A A H
P T K R Á Ľ O V S T V O R N
A R A R A T Č E C E R V É K
P H Z O É K J I C I Á A F R
R R B T H C A V A N Ú Č S Í
A O E U I N D Z E R B A I Ž
Ď B R A T R Í C I K Y H O E
S K L A D L V K O Š T A R T
O A A CH E I M S P Ú Š Ť A Ť

Slová Osemsmerovky:

ARARAT  AUTOR  BERLA  BRATRÍCI  ČIARY  ĎATEĽ  DCÉRKA  DESATORO  ELITA  ELÍZA  ESEJCI  FIKUS  HROBKA  KAKAO  KAROL  KRÍŽE  LAKTE  MIKINA  NÁVRH  OBETA  ODBOR  ODLIV  OHNÍK  OKOLO  OKRUH  OSADA  OTRAS  PAPRAĎ  PLAST  PLAVEC  PROSTOTA  PSOTA  RÁKOŠ  SATYR  SERAF  SFÉRA  SKLAD  SLOVO  SMIECH  SPÁSA  SPÚŠŤAŤ  ŠTART  ŤAHAČ  ÚNAVA  ÚŠKRN  VODÍK  VRECE  ZAKOPAŤ  ŽIABRE   

Vpíš písmena čo zostali a over si riešenie
TIP: Stlač medzerník na klávesnici a Osemsmerovka ti vysvieti nevyškrtané písmená

 Odporuč Osemsmerovku: