Osemsmerovka na Adolfa | krizofky.sk
O H Y B N O S Ť A I L Á M A
O K L K D U A E A F A A A K
D K A A A F A H I S T Ď O V
A T L M V R K N A H Á Č E O
T E A E E A A O O L R P O D
E S D R I N A N M K V Č S Ó
I F R A N K E N CH R I S T S
S O R É Z O S T Ú A A E E A
T M J A B L O Ň R D R J Ň D
A Y N R J U N A Á A Z B E E
U K U O V I S O B R P A G I
T S K A L A M A A N I R A B
O E Š E D Y K Y A T E L U R
R O T Á M I N A K Š U P S S

Slová Osemsmerovky:

AMÁLIA  AMAUS  ANIMÁTOR  APRUS  ATEISTA  AUTOR  BARINA  BÁRÚCH  BIEDA  ČIARA  DRINA  EFRAJIM  EGREŠ  ESKYMO  FINAN  FRANK  HLAVA  IKONA  JABLOŇ  JARMO  KABARET  KAMENE  KAMERA  KRČOK  MEKKA  MLÁĎA  NAHÁČ  NÚDZA  NYLON  OBRUS  OFSET  OHYBNOSŤ  OSIVO  OSTEŇ  PUŠKA  RADAR  RÉBUS  RULETA  SEJBA  SKALA  SKIELKO  SÓDOVKA  SPÁSA  ŠAVUOT  VLAHA  VRÁTA  ZNIEV   

Vpíš písmena čo zostali a over si riešenie
TIP: Stlač medzerník na klávesnici a Osemsmerovka ti vysvieti nevyškrtané písmená

 Odporuč Osemsmerovku: