Osemsmerovka na Tadeáša | krizofky.sk
P U T S Z O R K S P L R N A
Ť P D O P T Á A Á A O I K N
Y S Z N T L I B Á R D P O O
N A O Á U M O A E A I L R P
O O R N R I S T O P A Š O S
V E D E C Č F B Y E R H V Z
Z A N T I E L E K T R Ó N M
R A J I O D A E C O D P O R
E A K C K K R K M Š Č I P Z
V K K A E A Á A L A E U I U
E M N T M A K Ž E I R M S T
R Á K E L E Š J A N N A J O
L Z Ť I Z A R O P Í O E K S
R J A N I S Ó A K L CH N C Ť

Slová Osemsmerovky:

BOADIN  CNOSŤ  ČERNOCH  DIERA  DRÁBI  DROZD  FEOCK  JANNAJ  KAMERA  KANÁL  KARAMEL  KLINEC  LEKÁR  LÍNIA  LODIAR  MAREK  MEŠCE  MRENA  MRIEŽKA  MRZUTOSŤ  NÁNOS  NULÁK  ODPOR  ODTOK  ÓPIUM  PARAPET  PIPKA  PLOTY  POHROMA  PORAZIŤ  REVERZ  ROVNOPIS  ROZSTUP  SADLO  SINAJ  SPONA  STOPA  ŠIRÁK  ŠKÁRA  TABAK  TEROR  TLMIČ  TURCI  VAJCE  VEDEC  ZÁMKA  ZIMNÍK  ZVONY   

Vpíš písmena čo zostali a over si riešenie
TIP: Stlač medzerník na klávesnici a Osemsmerovka ti vysvieti nevyškrtané písmená

 Odporuč Osemsmerovku: