Osemsmerovka na Božidaru | krizofky.sk
D G A R A M S A K R Á S A
A D A T Ľ A Y K A R T R K
Z P I Š S U CH O T Y É A Č
M L A A T R Y T E C T Š U
E R É N B A Ž S D Á N A V
P L E C E O N V R B Ú R Z
A L O A S L Á V A T O Ž P
CH C F O Y E R I L R I A I
A U I K R K M A L A Ť U S
P P N P B Á K O R T B U Á
A I A U O R J A C Š N U R
L A K T E T Š Ú P A M Ä Ť
T R E C E S I A R O B E D

Slová Osemsmerovky:

ABNÉR  BRVNO  COMES  DATĽA  DCÉRA  DEBORA  ELITA  ETAPA  EUNUCH  FOYER  GAŠTAN  CHYŽNÁ  KATEDRA  KRÁSA  LABUŤ  LAKTE  LEKÁR  LINKY  OBRYS  OFINA  OPICA  ORLOJ  PAMÄŤ  PANEL  PEMZA  PISÁR  PLECE  PÚŠTE  RECESIA  RYTEC  SMARAGD  STOKA  SUCHOTY  SUNAR  ŠANCA  ŠARŽA  ŠTART  TLAPA  TRAKY  UŤALA  ÚTLAK  VANÁD  VRÁTA  ZVUČKA  ŽIARA   

Vpíš písmena čo zostali a over si riešenie
TIP: Stlač medzerník na klávesnici a Osemsmerovka ti vysvieti nevyškrtané písmená

 Odporuč Osemsmerovku: