Osemsmerovka na Mariannu | krizofky.sk
A S A R T O O L I D O P
O I P F J S V R A B U R O A
B O R K Š I I T A T R O S I N J
O U Ó L K S B CH I E V I N E A
S R E A O A Š P A J Z A L T L K
T I T U L J I S L H A H A A A O
Š D A E L F I R A A H M R S H R
S T R O J A P O N S K O E A Í A
B T V A J B O L A O O T T V T B
S R Z Á R B L O N D A A E A E R
K D A A Č E Y V V K O R N R B A
A A Ť N R V G O P K A R I T E CH
L H E Ó E E D O T Y O T Ú S D O
Y D R D V C N I D S S N A R Y T
O O A U A S T M A D Á L O R
T K E J B O A K C N N Č

Slová Osemsmerovky:

ABIJA  ALENA  ANÓDA  APRUS  ASTMA  BATOH  BERIT  BLOND  BRANEC  BREZA  CADOG  CHALAN  ČLNOK  DEBET  DOSAH  DRIEK  GERARD  HMOTA  JAZDA  JETRO  JUDEA  KYSAK  LAKTE  MATEJ  NÁSYP  NETER  OBJAV  OBJEKT  ODEVY  ODHAD  ODILO  ODVOD  OLOVO  ORLOJ  OSIKA  OSIVO  PLNKA  POINTA  RACHOT  RENTA  REŤAZ  REVÍR  REVUE  RIASIA  RIFLE  ROKAJ  ROLÁDA  ŠIITA  SITKO  SKALY  ŠKROB  SORTA  ŠPAJZA  STRAVA  STRELA  STROJ  ŠTVÁČ  SVRAB  TEÓRIA  TITUL  TRASA  TYRAN  ÚRODA  VINEA  VLAHA  ZVRAT   

Vpíš písmena čo zostali a over si riešenie
TIP: Stlač medzerník na klávesnici a Osemsmerovka ti vysvieti nevyškrtané písmená

 Odporuč Osemsmerovku: