Osemsmerovka na Oldricha | krizofky.sk
Ľ T P O N H E T S N
CH E U CH B U U B Á R
U F T I R C A M É Ú
N Ó S I E Á O P N R
U T Á T J R M B T O
S O Z E F E Š N E K A R Y B K A N E L A
A S K A R D E T A K A M Ľ L Y A Ň I V S
Č Y T S R P R U O D T U A A A CH R A Ť A
A N A U R O K G L Ó B U S N L R L T O T
N O I B D Í H Á D A N K A A Ľ I O S B E
Á D A É N K A E R R O J M K E M A T N B
R A D R Í M S A T S I M U K S Ý V R O E
A S O N Ý V I E Á P O E Š T Y K S Ý V L
Z B H R B Á Č V Z T L A K Á M U M C A K
Z O Z N A M K A C Ó T O A K S Z Á P A D
É A R E E N K D R H
H R D L O O A U Y R
O R Z I G R I C T A
B O O P E M A B Y N
R Á P O I A N O D A

Slová Osemsmerovky:

ADONAI  ALENA  AMPÉR  BLANA  BOHÉM  BRADLÁ  BREJK  CHRÁMY  DRIEK  DRUID  EFEZOS  EIDAM  EUNUCH  GLÓBUS  HASIČ  HRANA  HRBÁČ  HRDLO  HUMNO  IGRIC  ILAVA  ÍRSKO  JETRO  KATEDRA  KLAUN  KLEBETA  KRYTY  KVÁSOK  ĽALIA  LOTOR  MABYN  MAJITEĽ  MUMÁK  MUŠKA  MYSEĽ  NAČAS  NÁRAZ  NÁSTUP  NORMA  OBĽUBA  OBNOVA  OHNÍK  OPILEC  PIJAN  PLODY  POZDRAV  PRSTY  RÉBUS  RÍMSA  ROMÁN  ROZLET  RYBKA  SEZÓNA  SKAUT  STEHNO  STRÝC  SVIŇA  SYNODA  ŤARCHA  TERSA  TIRCA  TÓFET  TRAKT  TRDLO  TUCET  URIÁŠ  ÚROKY  URSUS  VÝNOS  VÝSKUM  VÝSKYT  VZTLAK  ZÁPAD  ZBORNÍK  ZHODA  ZOZNAM   

Vpíš písmena čo zostali a over si riešenie
TIP: Stlač medzerník na klávesnici a Osemsmerovka ti vysvieti nevyškrtané písmená

 Odporuč Osemsmerovku: