Osemsmerovka na Irenu | krizofky.sk
E A F A B I T K Á R K A E S
S Ú L A D R Á J O B D O P O
T U Ó D A R K A T Ú R A L CH
E J R N O M I Š N B O I A A
R K A P Ž M N Á E CH D S T M
C A S S A T U R N O V K N Y
R K U K L A M E A I O O O S
L A L A M E S I A C D A S A
Y O M A Y E A T K D I E Ť T
R S L Z N O K A M I H L N O
O Á A Á O Y Š S R L N B U N
B A T O H R Á E Y Á U A S M
Z O B Á K A N V I R H R O E
R S A D R A Z A H K T H P T

Slová Osemsmerovky:

ADRIÁN  APRUS  ARKATÚRA  BÁLAM  BATOH  BITKÁRKA  BRITY  ESTER  FLÓRA  HAZARD  HRABLE  HRIVNA  CHVOST  IRENA  JASLE  KAKAO  KOCKA  KRÁLI  KUKLA  MIKINA  MLATBA  MODLA  MULICA  ODBOJÁR  ODILO  ODVOD  OKAMIH  PLATNOSŤ  POSUN  REBRO  ROLKA  ROZMAR  SENÁTOR  SMALT  SPORÁK  SÚLAD  SVIATKY  SYMACHOS  ŠIMON  TEMNOTA  TRYSK  UNIKÁT  ZBORY  ZNÁŠKA  ZOBÁK  ŽALMY   

Vpíš písmena čo zostali a over si riešenie
TIP: Stlač medzerník na klávesnici a Osemsmerovka ti vysvieti nevyškrtané písmená

 Odporuč Osemsmerovku: