Podmienky používania

  Podmienky používania križoviek, osemsmeroviek a sudoku

 • Krížovky, Osemsmerovky a Sudoku (ďalej len KOS) sú autorské diela a sú duševným vlastníctvom autora, chránené autorským zákonom
 • KOS je možné riešiť online na www.krizofky.sk bezplatne a to v neobmedzenom množstve, okrem obsahu a služieb, ktoré sú spoplatnené.
 • KOS je možné vytlačiť do papierovej podoby, len pre súkromné použitie jednotlivca.
 • Použitie KOS na komerčné účely je možné, len po dohode s vlastníkom www.krizofky.sk – 3glav, s.r.o, (ďalej len vlastník).
 • Použitie KOS na iných webových stránkach je prípustné iba po predchádzajúcej dohode s vlastníkom, pričom na Vašej webovej stránke na viditeľnom miestne uvediete aktívny odkaz na "www.krizofky.sk " (bližšia špecifikácia podmienok je súčasťou dohody s vlatníkom)
 • Použitie obsahu stránky v tlačených médiách je možné iba po predchádzajúcej dohode s vlastníkom, pri každom použitom obsahu uvediete na viditeľnom mieste odkaz na "www.krizofky.sk " s veľkosťou písma minimálne 12 px.

  Registrácia užívateľa

 • Registrácia používateľa je bezplatná a dobrovoľná.
 • Registráciou získava užívateľ prístup k ďalšiemu obsahu, ako aj k ďalším službám stránky
 • Zaregistrovaním používateľ súhlasí so zasielaním informácií o účte, ako aj o novinkách na stránke www.krizofky.sk
 • Pri registrácii nie sú vyžadované osobné údaje užívateľa (iba e-mail, heslo, prezývka)
 • Registráciu je možné zrušiť prostredníctvom prevádzkovateľa.

  Súkromie používateľa

 • Prevádzkovateľ sa zaväzuje neposkytovať súkromné údaje používateľa žiadnej tretej strane
 • Súkromnými údajmi používateľa sa na účely týchto pravidiel rozumejú všetky údaje, ktoré nie sú verejne prístupné ostatným používateľom alebo nie sú inak zdieľané.

  Nápoveda

 • Zaregistrovaný používateľ získava bezplatne uvítací kredit 10 Otáznikov, ktorý môže použiť ako nápovedu v krížovke aj v sudoku.
 • Ďalší kredit môže používateľ získať:
  • Odmenou za odporučenie webu krizofky.sk a to vo výške 33 Otáznikov za každého nového lúštiteľa.
  • Správnym vyriešením, krížovky, osemsmerovky, alebo sudoku na krizofky.sk a to 1 Otáznik za každé správne vyriešenie.
 • Podmienky pre získanie kreditu za správne vyriešenie ulohy:
  • Lúštiteľ musí byť prihlásený.
  • Lúštiteľ musí stlačiť tlačidlo "Overiť tajničku".
  • Riešená úloha (krížovka, osemsmerovka, sudoku) musí byť správne vyriešená.
 • Kredit nie je nárokovateľný.

  Práva a povinnosti prevádzkovateľa

 • Prevádzkovateľ neposkytuje používateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia serveru. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na serveri.
 • Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek zrušiť registráciu používateľa, a to aj bez uvedenia dôvodu. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek prerušiť poskytovanie služieb na serveri na dobu určitú, neurčitú alebo navždy. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek odstaviť server, a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia.

  Zmena pravidiel

 • Používateľ berie na vedomie a súhlasí, že prevádzkovateľ je oprávnený tieto pravidlá kedykoľvek meniť.

  Ostatné

 • Právne vzťahy neupravené v "Podmienkach používania stránky" pre používanie stránky www.krizofky.sk sa riadia platnými právnymi predpismi SR.

© 20011-2023 3glav, s.r.o. All rights reserved