Podmienky používania

  Podmienky používania križoviek, osemsmeroviek a sudoku

 • Krížovky, Osemsmerovky a Sudoku (ďalej len KOS) sú autorské diela a sú duševným vlastníctvom autora, chránené autorským zákonom
 • KOS je možné riešiť online na www.krizofky.sk bezplatne a to v neobmedzenom množstve, okrem obsahu a služieb, ktoré sú spoplatnené.
 • KOS je možné vytlačiť do papierovej podoby, len pre súkromné použitie jednotlivca.
 • Použitie KOS na komerčné účely je možné, len po dohode s vlastníkom www.krizofky.sk – 3glav, s.r.o, (ďalej len vlastník).
 • Použitie KOS na iných webových stránkach je prípustné iba po predchádzajúcej dohode s vlastníkom, pričom na Vašej webovej stránke na viditeľnom miestne uvediete aktívny odkaz na "www.krizofky.sk " (bližšia špecifikácia podmienok je súčasťou dohody s vlatníkom)
 • Použitie obsahu stránky v tlačených médiách je možné iba po predchádzajúcej dohode s vlastníkom, pri každom použitom obsahu uvediete na viditeľnom mieste odkaz na "www.krizofky.sk " s veľkosťou písma minimálne 12 px.

  Registrácia užívateľa

 • Registrácia používateľa je bezplatná a dobrovoľná.
 • Registráciou získava užívateľ prístup k ďalšiemu obsahu, ako aj k ďalším službám stránky
 • Zaregistrovaním používateľ súhlasí so zasielaním informácií o účte, ako aj o novinkách na stránke www.krizofky.sk
 • Pri registrácii nie sú vyžadované osobné údaje užívateľa (iba e-mail, heslo, prezývka)
 • Registráciu je možné zrušiť prostredníctvom prevádzkovateľa.

  Súkromie používateľa

 • Prevádzkovateľ sa zaväzuje neposkytovať súkromné údaje používateľa žiadnej tretej strane
 • Súkromnými údajmi používateľa sa na účely týchto pravidiel rozumejú všetky údaje, ktoré nie sú verejne prístupné ostatným používateľom alebo nie sú inak zdieľané.

  Kredit

 • Zaregistrovaný používateľ získava bezplatne uvítací kredit vo forme Dukátov, ktorý môže použiť na nápovedu v krížovke a v sudoku ako aj na vstup do súťaže. Platnosť uvítacieho kreditu je 60 dní, po tomto období, môže byť uvítací kredit, ktorý nebol vôbec použitý, znížený alebo zrušený
 • Kredit môže zaregistrovaný používateľ ďalej získať:
  • kúpou cez internetový prevod v minimálnej výške 3 €.
  • Odmenou za získanie nového užívateľa
 • Dobíjanie Kreditu nie je povinné, avšak umožní prístup k ďalším službám a obsahu
 • Cena za navýšenie Kreditu, ako aj ceny za nákup služieb a obsahu sú uvedené v cenníku.
 • Kredit je používateľovi navýšený:
  • pri internetovom prevode až po nabehnutí prostriedkov na účet vlastníka
 • V prípade, že nedôjde k navýšeniu kreditu:
  • cez bankový prevod, vlastník na podnet používateľa v spolupráci s bankou, prešetrí transakciu, pri ktorej by kredit mal byť navýšený

  Práva a povinnosti prevádzkovateľa

 • Prevádzkovateľ neposkytuje používateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia serveru. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na serveri.
 • Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek zrušiť registráciu používateľa, a to aj bez uvedenia dôvodu. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek prerušiť poskytovanie služieb na serveri na dobu určitú, neurčitú alebo navždy. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek odstaviť server, a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia.

  Zmena pravidiel

 • Používateľ berie na vedomie a súhlasí, že prevádzkovateľ je oprávnený tieto pravidlá kedykoľvek meniť.

  Ostatné

 • Právne vzťahy neupravené v "Podmienkach používania stránky" pre používanie stránky www.krizofky.sk sa riadia platnými právnymi predpismi SR.
logo krizofky.sk malé

Online krížovky, osemsmerovky a sudoku pre všetkých, čo sa nudia v práci, alebo na dôchodku.

© 20011-2023 3glav, s.r.o. All rights reserved