Online sudoku - návod

Pohyb kurzoru

 • Kurzor medzi jednotlivými poliami sudoku ovládaš na počítači šípkami na klávesnici (vpravo, vľavo, hore, dolu)

Pravidlá sudoku

Cieľom sudoku je vyplniť mriežku číslami od 1 do 9 tak, aby ste dodržali tri jednoduché pravidlá:

 • V každom riadku sa nesmie opakovať žiadne číslo.
 • V každom stĺpci sa nesmie opakovať žiadne číslo.
 • V každom štvorci 3x3 sa nesmie opakovať žiadne číslo.

Na začiatku hry je už niekoľko políčok vyplnených. Tieto čísla vám pomôžu nájsť správne riešenie. Ako to urobiť? Tu je niekoľko tipov:

 • Začnite s tými štvorcami, kde je najviac vyplnených políčok. Pozrite sa, aké čísla tam chýbajú, a skúste ich doplniť do prázdnych políčok. Pamätajte, že musíte dodržať tri pravidlá.
 • Používajte vylučovaciu metódu. Ak viete, že v určitom riadku, stĺpci alebo štvorci už je napríklad číslo 5, potom toto číslo nemôže byť v žiadnom inom políčku v tom istom riadku, stĺpci alebo štvorci. Tým sa vám zúži počet možností pre ostatné políčka.
 • Využívajte poznámky. Ak si nie ste istí, aké číslo patrí do určitého políčka, môžete si napísať na "ťahák" všetkých možných kandidátov. Potom, keď budete mať viac informácií, môžete niektorých kandidátov vylúčiť alebo vybrať správneho. Poznámky vám pomôžu udržať prehľad a nezabudnúť na žiadnu možnosť.

Buďte trpezliví a pozorní.

 • Sudoku je hra, ktorá si vyžaduje čas a koncentráciu. Nie vždy nájdete riešenie hneď na prvý pokus.
 • Ak sa zaseknete, nevzdávajte sa. Skúste sa pozrieť na mriežku z inej perspektívy, alebo si urobte prestávku a potom sa vráťte k hádanke. Ak budete postupovať systematicky a logicky, určite sa vám podarí vyriešiť sudoku.

Uloženie sudoku

 • Prihlásený uživateľ si nedokončené sudoku, môže kedykoľvek uložiť.
 • Uložené sudoku nájdeš v menu pre prihlaseného.

Overenie riešenia

 • Ak si skončil riešenie stlač tlačidlo "overiť správnosť".
 • Či je sudoku vyriešená správne, ti potvrdí dialógové okno s textom.

Pozri si sudoku na dnes, alebo sudoku zo včera, prípadne sudoku na meno.

Späť

© 20011-2023 3glav, s.r.o. All rights reserved