Krížovka na Radoslava

Známy stredoveký chemik (tajnička 1) je považovaný za otca (tajnička 2). Jeho knihy a pokusy inšpirovali európskych alchymistov v stredoveku. Objavil kryštalizáciu, destiláciu, ako aj obe zložky lúčavky kráľovskej. Kedže táto kyselina dokáže rozpustiť aj zlato. alchymysti predpokladali, že bude fungovať aj opačný proces a zlato sa bude dať vyrobiť z iných kovov, pôsobením látky, ktorú nazvali kameň mudrcov.

Tajnička 2Tajnička 2 sl. maliar (Rudolf *1954)sl. maliar (Rudolf *1954) SIVÝ NERASTSIVÝ NERAST meno herca Polívkumeno herca Polívku Electronic Data InterchangeElectronic Data Interchange užšia doskaužšia doska tiežtiež ZAČIATOK (nem.)ZAČIATOK (nem.) dievča (maď.)dievča (maď.) rieka v Maďarskurieka v Maďarsku
TV rozprávková princeznáTV rozprávková princezná AUTOMATICKÁ REGULÁCIA ...AUTOMATICKÁ REGULÁCIA HLASITOSTI (NEM. SKR.)
ŠTEDRÝ ČLOVEK (EXPR.) ŠTEDRÝ ČLOVEK (EXPR.) Nezávislá erotická ...
Tajnička 1Nezávislá erotická iniciatíva
Tajnička 1
výbušná zmesvýbušná zmes hlinená nádoba
DRUH CUKRUhlinená nádoba
DRUH CUKRU
fr. herec (Christopher)fr. herec (Christopher) Polial saPolial sa nem. astronóm (Johann ...nem. astronóm (Johann G. 1812-1910) merná jednotka ...
rieka vo Francúzskumerná jednotka bavlny
rieka vo Francúzsku
krídlový, týkajúci ...
hviezda v súhv. ...krídlový, týkajúci sa krídla
hviezda v súhv. Veľký voz
SKLADOVÉ HOSPODÁRSTVO SKLADOVÉ HOSPODÁRSTVO kenský atlét ...
ruská riekakenský atlét (Joseph *1987)
ruská rieka
hlbinná horninahlbinná hornina národno - kultúrny ...
ZDRUŽENIE NÁRODOV ...národno - kultúrny dejateľ (Adam 1760-1831)
ZDRUŽENIE NÁRODOV JUHOV. ÁZIE
vlastnilivlastnili PREORÁVALPREORÁVAL
kan. hokejista (Greg *1957)kan. hokejista (Greg *1957) MOGULSKÝ VLÁDCA ...
pokrik toreádoraMOGULSKÝ VLÁDCA (1542-1605)
pokrik toreádora
molybdén (zn.)
JEDNOTKA PRE TEPLOmolybdén (zn.)
JEDNOTKA PRE TEPLO
sl. hokejista (Jozef *1982)sl. hokejista (Jozef *1982) slovin. atlét ...
NAJVYŠŠÍ VIKINGSKÝ ...slovin. atlét (Matič *1980)
NAJVYŠŠÍ VIKINGSKÝ BOH
pluh (maď.)pluh (maď.) epidemické o ...
škót. nositeľ ...epidemické ochorenie
škót. nositeľ Nobelovej ceny (John J. R.)
tĺkla
exilový ostrov ...tĺkla
exilový ostrov Napoleona
EČV Rimavská SobotaEČV Rimavská Sobota mesto a provincia ...
maď. mužské menomesto a provincia v Alžírsku
maď. mužské meno
ZAHRANIČNÝ (angl.)ZAHRANIČNÝ (angl.) sumerský najvyšší bo ...
saudsko - arabské ...sumerský najvyšší boh
saudsko - arabské mesto
ŽINENKA PRE DŽUDOŽINENKA PRE DŽUDO na dlhší čas
DRUH JAŠTERAna dlhší čas
DRUH JAŠTERA
OCOT (nem.)OCOT (nem.) DRUH RYBÁRSKEJ SIETEDRUH RYBÁRSKEJ SIETE
ostrov v Indonéziiostrov v Indonézii patriaca Ice
KOCKA (LAT.)patriaca Ice
KOCKA (LAT.)
azerb. skladateľ ...
Amisov priateľazerb. skladateľ (Rafig 1936-94)
Amisov priateľ
STÔL (angl.)STÔL (angl.) špan. basket. ...
rieka v Indiišpan. basket. hráč (Jorge *1977)
rieka v Indii
IZBOVÁ RASTLINAIZBOVÁ RASTLINA PLAVECKÉ OSTROVY
AVŠAKPLAVECKÉ OSTROVY
AVŠAK
práve (angl.)
ŠTÁTNY ORGÁN ...práve (angl.)
ŠTÁTNY ORGÁN (SKR)
veda o vyšších častiach ...veda o vyšších častiach atmosféry šál (zdrob.)šál (zdrob.)
am. spisovateľ (Ross 1915-83)am. spisovateľ (Ross 1915-83) RIEKA V RUSKURIEKA V RUSKU

 Odporuč Krížovku: