Krížovka na Žofiu

Prvým civilným lietadlom od rozpadu ZSSR v strednej triede je "stovka" (tajnička 1) od spoločnosti Suchoj. Lietadlo vzniko v spolupráci zo zahraničnými firmami a má nahradiť známe TU-134. Jeho hlavnými konkurentmi sú (tajnička 2) a Embraer.

vopred pripravený postupvopred pripravený postup hviezda v súhvezdí Veľký v ...hviezda v súhvezdí Veľký voz iránska menairánska mena RÍMSKA 4RÍMSKA 4 NÁM PATRIACINÁM PATRIACI patriace Ivovipatriace Ivovi ŠTRKOVITÁ ČASŤ SAHARYŠTRKOVITÁ ČASŤ SAHARY ZATAJIŤZATAJIŤ Redakčná rada (skr.)Redakčná rada (skr.) AUTONÓMNA OBLASŤ (SKR.)AUTONÓMNA OBLASŤ (SKR.)
bojová chemická látka ...bojová chemická látka (použitá v tokijskom metre) planétka (E. J.Delporte 1935)planétka (E. J.Delporte 1935)
smutnásmutná nádoba na vodu
bývalý nemecký ...nádoba na vodu
bývalý nemecký tenista (Alexander, *1976)
PREDPONA (PREDVIDATEĽNÝ P ...PREDPONA (PREDVIDATEĽNÝ PRVOK MENDEL. OZNAČENIA PREDPOKLADANÝCH PRVKOV) aktívna záľuba, ...
hodne, veľmi (hud.)aktívna záľuba, cvičenie
hodne, veľmi (hud.)
OHRADA Z PRÚTIAOHRADA Z PRÚTIA koralový ostrovkoralový ostrov
poháňalopoháňalo anglické mužské meno ...anglické mužské meno (Áron) NEWSPAPER PROPIETORS ...NEWSPAPER PROPIETORS ASSOCIATION (SKR.) rodisko Giordana ...
ZLOČINECKÁ BANDArodisko Giordana Bruna
ZLOČINECKÁ BANDA
ovanula
STARÁ BULHARSKÁ ...ovanula
STARÁ BULHARSKÁ JEDNOTKA
garáž pre lietadlágaráž pre lietadlá Tajnička 1
meno MatildyTajnička 1
meno Matildy
VYSTAV ÚČINKOM PARYVYSTAV ÚČINKOM PARY Medzisklad vyhoretého ...
židovký autor ...Medzisklad vyhoretého paliva (skr.)
židovký autor kometárov
žliabok v omietke, drážka, v ...žliabok v omietke, drážka, v stavebníctve stupeň citlivosti ...
polovodičový prvokstupeň citlivosti filmov
polovodičový prvok
POTOMOK DISONOV (BIBL.)POTOMOK DISONOV (BIBL.) typ explozívnej ...
hornina s obsahom ...typ explozívnej sopky, kráterové jazero
hornina s obsahom kovu
trocha zaťal
NAPRÍKLAD (SKRATKA)trocha zaťal
NAPRÍKLAD (SKRATKA)
letecké opravovne (skr.)letecké opravovne (skr.) latinské mužské ...
EUROPEAN RADIO ...latinské mužské meno (Gracián)
EUROPEAN RADIO MESSAGING SYSTEM (SKR.)
bratislavský asanačný ...bratislavský asanačný podnik NAVERBOVALNAVERBOVAL hinduistické božstvo ...hinduistické božstvo (v sanskrte oheň)
známa skladba od U2známa skladba od U2 vzorec silicidu ...
NÁRAZMI UTLAČIŤvzorec silicidu uránu
NÁRAZMI UTLAČIŤ
ženské meno (1.2.)
ZNAČKA TAL. ÁUTženské meno (1.2.)
ZNAČKA TAL. ÁUT
Bosna a Hercegovina (MPZ)Bosna a Hercegovina (MPZ) mužské meno ...
UCHO, PO NEMECKYmužské meno (17.4.)
UCHO, PO NEMECKY
AFRICKÝ PREŽÚVAVEC ...
Electric Light ...AFRICKÝ PREŽÚVAVEC
Electric Light Orchestra
Tajnička 2Tajnička 2 ZATAJUJÚ
knokaut (skr.)ZATAJUJÚ
knokaut (skr.)
syn bohyne Hathorysyn bohyne Hathory HOVORIL EKAVSKYHOVORIL EKAVSKY ROBIL ROBIL
MALÉ MNOŽSTVO MALÉ MNOŽSTVO OTEC (DOMÁCKY)OTEC (DOMÁCKY) KYPRILA PLUHOMKYPRILA PLUHOM

 Odporuč Krížovku: