Krížovky o spoločnosti s nápovedou

Pomoc a nápoveda pre krížovky

Krížovka na Prokopa

Manažéri vo firmách su odvolávaní, ak neplnia ciele, teda keď neprinášajú toľko penazí pre firmu, koľko sa od nich očakáva, alebo ak si časť týchto (tajnička 1) ulejú pre seba. Čo bolo dôvodom na odvolanie arcibiskupa sa nedozvieme, nakoľko zúčastnení sú viazaní mlčanlivosťou. Neostáva nám nič iné len si počkať na ďalšiu (tajnička 2) knihu od Dan Browna, v ktorej to bude možno odhalené.

Riešiť

Krížovka na Paulínu

Otroctvo má rôzne podoby, ale vždy je to o tom, že jeden pracuje na druhého. Slovensko je otrokársky štát a ty si otrok. Musíš pracovať, aby sa postavili domy. Ibaže nie domy pre teba. Musíš pracovať, aby deti dostali príspevky na to, že chodia do školy. Ibaže nie tvoje deti. Musíš pracovať, aby si uživil desaťčlennú rodinu. Ibaže nie tvoju rodinu. Kedy ponúkne naša (tajnička 1) vláda konečne riešenie? Lebo situácia v spoločnosti sa môže zvrtnúť a niekto príde a nastolí konečné riešenie (tajnička 2) otázky.

Riešiť

Krížovka na Gizelu

Už je to tu, blíži sa leto, horúčavy a na naše sídliská prichádza obdobie vône psích výkalov - fekálne obdobie. Ako to už u nás chodí, čím (tajnička 1) pes, tým menšia ochota jeho majiteľa zohnúť sa po hovno. Prečo by to aj robil? Veď už v hlave má nasrané. A vôbec, kto ho prinúti? Ako upozorniť úrady na to, že psie výkaly sú nebezpečné najmä pre deti a mali by to už konečne riešiť? Jed na potkany je riešením, ktoré nerozlišuje dobrých psíčkarov, od tých zlých. No na druhej strane účinne nahradí (tajnička 2) a ukonči fekálne obdobie. Je to kruté? Máte iné riešenie?

Riešiť

Krížovka na Floriána

Rešpektovanie práva jednotlivca v spoločnosti je podchytené zákonmi a podobne. Skutočné rešpektovanie druhého závisí od vyspelosti okolia. Dobrý príklad vyspelej spoločnosti je z predvojnového (tajnička 1), kde Istý pán mal psa, ktorý ho chodieval čakať každý deň na stanicu. Keď pán zomrel a neprišiel na stanicu, pes ho tam verne čakal vyše 10 rokov. Ľudia rešpektovali psa, neodháňali ho, nosili mu stravu, mesto platilo za neho poplatky. Keď pes (tajnička 2) na stanici zomrel, tak mu za jeho vernosť postavili pamätník. Pre milovníkov psov, išlo o rasu (tajnička 3).

Riešiť

Krížovka na Marcela

Židovské slovo machala znamená bolesť, chorobu. Keď slovo machala spojíme so slovom pamír, dostaneme škodcu - eštebáka, ktorý túto bolesť šíri. Ale prečo sa dnes stretávame s touto bolesťou? Prečo eštebák za bieleho dňa zaútočí na dôchodcov? To je preto, že sme komunistov po revolúcii nepovešali, aj keď jeden z nich, (tajnička 1) nám osobne ukázal, ako sa to robí. Lenže jedna lastovička leto nerobí a naša spoločnosť je stále plná chorôb. Najhorší je vírus ŠTB, ktorý je členom dozorných rád, je v mafii, štátnej správe a konkrétne (tajnička 2), bol dokonca poradcom "ficostanu".

Riešiť

Krížovka na Rudolfa

Príchod jari je tradične spojený s (tajnička 1) a sviatkami. Ak by náhodou zlyhal kalendár, príroda nám príchod jari oznámi vizuálne drobnými (tajnička 2) a o zvukovú kulisu sa postarajú (tajnička 3).

Riešiť

Krížovka na Irenu

Socializmus má dve roviny. Prvou (tajnička 1) rovinou je utópia o štáte, kde sú si všetci rovní. Druhou je nástroj na ovládnutie širokých más, za účelom získania prospechu pre úzku skupinu ľudí, elitu, alebo tzv. (tajnička 2). Scenár je takmer všade identický. Socialisti si podchytia chudobné, neprispôsobé masy sľubom, že siahnu na majetok šikovným, pracujúcim a podnikajúcim občanom formou rôznych daní a opatrení. Výsledkom socializmu je, že všetci sú chudobní, okrem elity samozrejme.

Riešiť

Krížovka na Víťazoslava

Zlý kruh. Tak môžme nazvať život v našom štáte. Pracujúci človek odvádza dane štátu, ktorý z týchto peňazí podporuje neprispôsobivé skupiny, či (tajnička 1) etniká. Tieto skupiny sa aj vďaka tejto podpore množia, čím štát núti pracujúcich viac pracovať, aby mohli platiť nové alebo vyššie dane. Tieto nové, vyššie dane opäť idú na neprispôsobivých, pričom štát zanedbáva ochranu pracujúceho človeka, jeho rodiny a majetku. Toto samozrejme využívajú neprispôsobiví na zvýšenie svojho (tajnička 2) a prejavenie svojho (tajnička 3) charakteru. Hromadné znásilnenie dieťaťa na rušnej ulici za bieleho dňa je to, kôli čomu chodíme do práce? To sú nové hodnoty, ktoré si máme osvojiť a ktoré získavame z naších daní?

Riešiť

Krížovka na Branislava

Jeden (tajnička 1) profesor ekonomiky, ktorý nikdy nenechal prepadnúť zo skúšok ani jedného študenta, nechal nedávno prepadnúť celú triedu. Táto trieda trvala na tom, že Obamova sociálna teória by fungovala, nikto by nebol ani chudobný ani bohatý, všetci by si boli rovní. A tak profesor urobil s triedou pokus. Všetky známky z testov sa spriemerujú a všetci v triede dostanú rovnakú známku. Teda nikto nedostane A (1), ale ani F(5). Po prvom teste boli známky spriemerované a každý dostal B(2). Študenti, ktorí študovali tvrdo, boli nahnevaní a študenti, ktorí sa pripravovali málo, boli šťastní. Keď prišiel druhý test, študenti, ktorí sa predtým pripravovali málo, sa teraz pripravili ešte slabšie a tí, ktorí sa predtym svedomite pripravovali, sa rozhodli, že sa tiež chcú len zviesť a tak študovali málo. Priemerná známka druhého testu bola D(4). Nikto nebol šťastný. Keď prišiel tretí test, priemer bolo F (5). Ako testy pokračovali, známky sa vôbec nelepšili, nikto už neštudoval pre zisk niekoho iného a všetci prepadli. Profesor dodal, že socializmus by jednoznačne tiež zlyhal, pretože, ak je odmena veľká, úsilie uspieť je veľké, ale keď vláda vezme usilovným odmeny, nikto sa nepokúsi uspieť. Socialisti podporujú lenivých a okrádajú (tajnička 2). Voľte (tajnička 3)!

Riešiť

Krížovka na Frederika

Prvým veľkým kacírskym hnutím na Západe bolo (tajnička 1). Príslušníci tohto hnutia na rozdiel od duchovenstva viedli prísny asketický život, zachovávali pôst a absolútny celibát. "Každý, kto sa pokúša vytvoriť osobný názor na Boha, musí byť bez zľutovania upálený" S týmito slovami vyhlásil pápež Inocent III. týmto kacírom križiacku výpravu. Tá bola podporená vyhlásením, že svätým bojovníkom bude umožnené vlastniť dobitú pôdu, a že rabovanie a znásilňovanie bude láskavo (tajnička 2). Vyvražďovanie nabralo také rozmery, že boli vyhladené celé mestá bez ohľadu na vyznanie. Katolíci boli upaľovaní rovnako ako (tajnička 3) a to z obavy, aby sa kacíri nevydávali za katolíkov. "Bite ich všetkých, pretože Pán pozná svojich!" Rozhodol vtedy opát Arnold zo Citeaux.

Riešiť

Krížovka na Idu

Kultúra je to, čím sa líšia jednotlivé národy, etniká, jednoducho ľudia. Vyspelosť kultúry môžme merať rôzne. Dobrým meradlom je správanie sa ľudí počas katastrofy. Hurikán a následné záplavy v New Orleans boli spúšťačom pre (tajnička 1) rabovanie, znásilňovanie a vraždenie bielych američanov, naproti tomu zemetrasenie a nasledné tsunami v Japonsku zomklo ľudí k sebe, pomáhali si navzájom, dokonca miestna Yakuza pomáhala ľuďom. Ďalším meradlom je postavenie ženy v spoločnosti. Žena môže byť vec zahalená od hlavy po päty, alebo prezidentka krajiny, stačí sa len narodiť do správnej krajiny. (Tajnička 2) meradlom kultúry sú verejné toalety. Ich stav prezrádza povahu ich používateľov.

Riešiť

Krížovka na Agátu

Účinný spôsob vyjednávnia s teroristami je útok na ich psychiku. Túto metódu použili príslušníci (tajnička 1) komanda Alfa po tom, ako v roku 1985 (tajnička 2) uniesli sovietsky diplomatický personál v Bejrúte. Vypátrali rodinných prísušníkov teroristov a posielali ich (tajnička 3) po častiach, kým sa psychicky nezložili a neprepustili rukojemníkov. Od vtedy ruských diplomatov nikto neuniesol.

Riešiť

Krížovka na Emu

Medzinárodná Obchodná dohoda proti falšovaniu - ACTA, ktorá má brániť porušovaniu práv duševného vlastníctva, chystá výraznejšie obmedzenie slobody na internete. V tajnosti, bez účasti verejnosti sa chystá prechod od slobodného internetu k cenzurovanému "Čínskemu" internetu. Ako prvý zverejnil ACTA (tajnička 1) a pred pár dňami na protest proti "maškaráde" odstúpil z funkcie (tajnička 3). Boj o slobodu sa začal.

Riešiť

Krížovka na Gejzu

IT špecialisti znefunkčnili web (tajnička 1) politickej strane, ktorej jediným úspechom na slovenskej politickej scéne sú otravné reklamy. Väčšiu radosť by sme mali, keby sa chlapcom podarilo vybieliť účty naším politikom. Bolo by to také (tajnička 2).

Riešiť

Krížovka na Natašu

Zrod (tajnička 1) Talianska nie je vnímaný Talianmi všade rovnako, kým južania túto udalosť oslavujú, predstavitelia (tajnička 2) sucho konštatujú, že spojením Talianska došlo k rozdeleniu Afriky.

Riešiť

Krížovka na Rastislava

Vzbura väzňov v Leopoldove z marca 1990 bola dôsledkom spoločenských a politických zmien v našej spoločnosti. Samotnej vzbure predchádzali menšie vzbury, či štrajky, alebo ako to nazývali väzni (tajnička 1), kde stupňovali svoje požiadavky, od zlepšenia podmienok až po zmenu Trestného zákona. Nádeje väzňov na zmenu živili aj novinári-pseudohumanisti, ktorí nepochopili, aký je rozdiel medzi politickým väzňom a recidivistom. Hlavným spúšťačom vzbury bola "Havlova" amnestia, ktorá sa dotkla recidivistov skrátením trestu, pričom recidivisti požadovali úplné zrušenie trestov, tak ako boli zrušené tresty pre vyše 7000 odsúdených. Potlačenie vzbury riešil vtedajší minister vnútra (tajnička 2).

Riešiť

Krížovka na Nový rok

Kam tento rozprávkový svet speje? Pred časom poslali (tajnička 1) do basy princeznu Timošenkovú... teraz (tajnička 2) hlásia, že košickej ježibabe hrozí 15 rokov, namiesto štyroch v parlamente. Aspoň že v Čechách má Santa svoje prezidentské miesto.

Riešiť

Krížovka na Adelu

Ľudia sú platení za prácu podľa výkonu, alebo času stráveného prácou. Je to však (tajnička 1). Platení by mali byť podľa toho, koľko majú voľného času. Ten čo má viac voľného času, mal by mať viac peňazí, pretože má čas ich míňať. Toto by privítali (tajnička 2), pretože tí zásadne míňajú, to čo vytvoril niekto iný a keď už nie je čo, tak si požičajú.

Riešiť

Krížovka na Dagmaru

Posledný komunistický diktátor v (tajnička 1) zemi sľubuje, že postaví najlepšiu vesmírnu raketu na svete. Všetci mu držíme palce a veríme, že bude dosť dobrá na to, aby zobrala vodcu na cestu poslednú, podobne ako vláčik súdruha Kim-a na (tajnička 2).

Riešiť

Krížovka na Slávku

Slovo upír pravdepodobne pochádza zo (tajnička 1) vampír. V súvislosti s kresťanstvom, upustenie od spaľovania mŕtvych, vyvolávalo zpočiatku strach pred návratom mŕtvych, ktorí boli pochovávaní do hrobu v neporušenom stave. Zaťaženie hlavy balvanom, dodatočné prerazenie lebky, slúžilo aspoň na čiastočné potlačenie strachu. O spopularizovanie tejto témy sa postaral svojím slávnym románom (tajnička 2) a hlavne (tajnička 3).

Riešiť

Krížovka na Kornéliu

Nedaj sa nachytať. Istá firma posiela ľuďom listy, v ktorých sa vyhráža exekúciou len preto, že sa zaregistrovali na niektorej z jej podvodných stránok. Odporúčam nič neplatiť, veď registráciu mohol vypísať bez tvojho vedomia "sused", alebo samotná (tajnička 1) firma. A hlavne, nezadávaj nikde na internete svoje skutočné meno a adresu, potom ťa nebudú obťažovať podobné (tajnička 2), ktoré síce šíria strach, ale väčšiu moc nemajú.

Riešiť

Krížovka na Klaudiu

Zhruba pred 500 rokmi položil protestantský kazateľ Menno Simons základy náboženského smeru, spoločenstvo novokrstencov tzv. (tajnička 1). Ich kolónie sú roztrúsené po celom svete. Príklad ako vyzerá ideálna kolónia je z Paragaya. Kolóniu tu tvoria osady po 25 domov so školou a kostolom.. Osady sú oddelené poliami, pretože (tajnička 2) je zdrojom ich obživy. Rádio, televízia, mobil, či počítač nie sú podporované a v podstate nie je na ne ani čas, ani elektrina. Ich ideálom je mať 13 detí (s jednou ženou), preto na "somariny" nie je čas.

Riešiť

Krížovka na Teodora

To bude guláš. Podľa volebných prieskumov, voliči KDH by privítali koalíciu so SMEROM. Katolíci s komunistami, viete si to predstaviť? To bude (tajnička) láska. Potom primátor mesta Martin, teda mesta národne orientovaného, chce kandidovať v maďarskej strane. Prednedávnom dal Móric lekciu Matovičovi zo základov politiky a z Obyčajných ľudí sú razom obyčajní (tajnička 2). Už ani neviem, či sa bojím alebo teším na to, čo vystrojí (tajnička 3).

Riešiť

Krížovka na Karola

Do Mexickej drogovej vojny sa zapojila ďalšia armáda. Medzinárodná skupina hackerov pod označením Anonymous. Zbrane nepotrebujú, tých je v Mexiku viac než dosť. Majú niečo silnejšie ... (tajnička 1). Ako sa bude cítiť policajt, alebo novinár, ktorý uvidí, že je označený, ako donášač pre mafiu? Krátko sa bude cítiť. Zverejnenie adresy domu mafiána, či auta ktoré používa, mu rozhodne život nepredĺži, skôr (tajnička 2), keďže takúto informáciu okrem armády spracuje aj konkurenčná skupina.

Riešiť

Krížovka na Huberta

Slovenská lekárska komora si už asi nectí starého Gréka Hyppokrata a jeho prísahu, skôr je jej asi milší moderný Grék - štrajkujúci (tajnička 1). A očividne je jej blízke aj niečo naše: "Keď zdochla koza mne, tak nech zdochne aj susedovi". Toto bolo prvé, čo ma napadlo, keď lekári zabrzdili zvýšenie minimálnej mzdy zdravotným sestrám. Prečo, zo závisti? Áno lekári nie sú ohodnotení, tak isto ako sestry, učitelia... Sestry si však vyjednali vyššiu mzdu. Nepodávali hromadné výpovede, neohrozovali novorodencov svojou neprítomnosťou, rokovali. Nech si lekári vyjednajú vyššie platy, ja som za. Ale zabrzdiť platy sestrám, v podstate teraz už bývalým kolegyniam... hanbite sa (tajnička 2)

Riešiť

Krížovka na Demetra

Církev je známa láskou k deťom, ale aj k človeku ako takému. Preto neprekvapí, že v minulosti venovala obrovské úsilie k záchrane uzimených ľudí. Uzimencov treba zahriať, tak si vyložili učenie filozofa (tajnička 1). Stredoveké kroniky sú plné obrázkových návodov, ako to správne urobiť. Uzimenca treba postaviť na hromadu suchého dreva a aby sa z nej nezosypal, treba ho poriadne privazať k stĺpu. Keď je (tajnička 2) pripravená, nič nebráni k tomu, aby vzplanula láska k blížnemu svojmu.

Riešiť

Krížovka na Teréziu

Pamätáte si ich? (tajnička 1) - veselé postavičky z námestí a športových hál. Takmer (tajnička 2) výzor - igelitka s nákupom v jednej ruke a palička na podopretie v druhej. O tom, že výzor tejto na prvý pohľad bezbrannej postavičky je klamlivý, sa mnohí presvedčili pri pokuse o kritiku ich idolu ... v dosahu tej paličky. Čas nezastavíš, postavičky zmizli, idol zaujal ich miesto, avšak namiesto igelitky nosí nákup v drahom aute, namiesto paličky má ochranku.

Riešiť

Krížovka na Borisa

"Nazdar bratmmm!" Autora tohto takmer zľudoveného výroku (tajnička 1), je úplne zbytočné dávať do tajničky. Pozná ho snáď každý. Možno aj vďaka reklame mi raz moja 6-ročná dcéra namiesto ahoj oci, povedala "nazdar bratmmm"... s úsmevom od ucha k uchu. No, čo som mal robiť... "tak som chytil moju dcermmm pod pazmmchmmm, zdvihol do vzdmmchmmm a dal jej na lice pmmsmmm. Chápeš bratmmm...?!" Je zaujímavé sledovať deti ako vnímaju reklamu v TV. Správajú sa (tajnička 2) a často reagujú na scény, ktoré by sme si ináč nevšimli.

Riešiť

Krížovka na Kolomana

Keď chce lekár zachrániť pacienta, tak mu nádor z tela vyreže. Nebude predsa nádoru dodávať živiny, aby rástol a nakazil ďalšie bunky. Som rád, že eurosocialisti, či skôr (tajnička 1) z Bruselu, nie sú lekári. Konečne som pochopil, prečo sa britská ekonomika nechce spojiť s európskou. Jeden muž sa postavil proti EU. Ale je on ten zlý? Pripomína mi to situáciu, keď po vojne Slováci volili demokratov a Česi komunistov. A kedže Čechov bolo viac, posrali život aj nám. Po poslednej euroblamáži sme ostali za exotov my, pričom leniví Gréci sú asi (tajnička 2) a novým štandardom Európy.

Riešiť

Krížovka na Dionýza

Prezident, čo nenávidel Slovákov. Učiť sa mu nechcelo, tak šiel za zámočníka. Lenže pracovať sa mu tiež nechcelo. Naplnenie hesla \"nedělat a vydělat\" našiel v komunistickej strane. Šplhal v strane, šplhal v Moskve. A to tak úspešne, že ho (tajnička 1) dosadil za prezidenta. Antonín Novotný ako prezident, neskrýval svoju nenávisť voči Slovákom, dával ju dokonca verejne najavo. Niet divu, že trpel utkvelými predstavami, že ho na Slovensku (tajnička 2).

Riešiť

Krížovka na Brigitu

Veľká peňážná lúpež. O tom, že komunisti sú "výborní" ekonómovia, nás presvedčil v roku 1953 aj český (tajnička 1), vtedajší prezident Antonín Zápotocký. Keď potreboval naplniť štátnu pokladnicu, použil najjednoduchšie riešenie. Zobral si úspory všetkých občanov Československa a túto (tajnička 2) nazval menová reforma. Menová asi preto, že peniaze jednoducho zmenili meno majiteľa.

Riešiť

Krížovka na Natáliu

Trnavská polícia je dobrý kšeft. Podobne ako v afrických mestách Mogadišo, či (tajnicka 1) aj u nás ochrancovia zákona, chránia organizovaný zločin. A sú sebavedomí. Napriek tomu, že si občan sám vypátral ukradnuté auto a zverejnila to dokonca televízia, polícia nekoná. Ak by sa aj nejaký policajt postavil proti svojim, stále je tu sudca, ktorý to zametie. Zrejme nastal čas brániť sa a použiť (tajnička 2). Ale bez svedkov, pretože u nás je potrestaný ten, kto sa bráni.

Riešiť

Krížovka na Levoslava

Na polynézskych ostrovoch ideál ženskej, ale aj mužskej krásy je presným opakom nášho. Čím je človek tlstejší, tým je viac považovaný za krajšieho a dostáva sa mu viac úcty. Byť tlstý je symbol (tajnička 1). Po zavedení televízie sa všetko zmenilo. Dokonalé telá z amerických seriálov spôsobili, že miestne "(tajnička 2)" sa začali cítiť tučné a nepríťažlivé.

Riešiť

Krížovka na Editu

Tak ako ty, živím sa prácou. Tento jav je v našej spoločnosti prirodzený. Detí mám málo, pretože pracujem. Ak o prácu prídem, prídem o dom, o rodinu, o život... V našej spoločnosti je ešte jeden jav - neprirodzený. On nepracuje, veď žije z práce mojej aj tvojej, dom dostane, detí ma veľa, veď nepracuje, má na plodenie čas. A život berie a majetok tiež. Je škodlivý, no napriek tomu zákonom chránený. Keď sa ozvem, že sa mi to nepáči, označia ma za rasistu, dostanem pokutu, po hube... Je to (tajnička).

Riešiť

Krížovka na Miriamu

Hon na čarodejnice, tak môžme nazvať hon na zakladateľa (tajnička 1). Je smiešne, že CIA ako odvetu za zverejnenie tajných dokumentov, zinscenovala proces, v ktorom je (tajnicka 2) obvinený zo (tajnička 3).

Riešiť

Krížovka na Bartolomeja

V TV nás kŕmia krimi správami plných zločinov. Našťastie máme (tajnička 1), ktorý funguje a tieto zločiny rieši, takže vzápätí sa hovorí aj o sadzbách, ktoré zločinci dostanú. A tie sadzby sú riadne vysoké, až sa to dobre počúva. Čo sa už nepočúva tak dobre je vyčíňanie "harabandy". Tá sa zvyčajne postará o tie "nižšie" sadzby, alebo siahne po mimoradne populárnom prostriedku, zvanom procesná chyba. Zločinci potom v tom lepšom prípade odídu (tajnička 2) do zahraničia, alebo v tom horšom prípade, rôznymi spôsobmi sa pripomenú poškodeným, ako (ne)funguje náš právny štát.

Riešiť

Krížovka na Oskara

"Rež a rúbaj do krve... pokiaľ biely na Slovensku mŕtvy nebude" To je odkaz z Maduníc. Neprisposobivé etnikum, ktoré žije (tajnička 1) spôsobom na úkor majoritného obyvateľstva, nám po vražde dôchodcu dáva jasne najavo, že sa nebojí a trúfa si aj na políciu. Je potrebné podniknúť rázne a tvrdé opatrenia na ochranu bežných ľudí. Ale kto to urobí, keď víťaz volieb radšej zachraňuje bohaté štáty? A aby občan nemal pocit, že sa na neho zabudlo, tak mu vláda zvýši dane a sťaží podnikanie. Ej, či je radosť žiť na Slovensku... (tajnička 2).

Riešiť

Krížovka na Oľgu

Do života bežných ľudí výrazne zasiahli tri nie celkom bežné chrobáky. Nemecký chrobák známy pod menom (tajnička 1) sa vyrojil v 30. rokoch a splnil sny mnohým ľuďom. Anglické chrobáky známe, ako (tajnička 2) vytrhli ľudí zo snenia do masovej hystérie. Americký chrobák (tajnička 3) vďaka prázdnym tanierom účinne živil socialistickú propagandu.

Riešiť

Krížovka na Daniela

Satyr a satira sú rôzne veci, aj keď zo satyra sa stala satira, v momente, keď (tajnička 1) z neho urobili čerta. Pritom ide o neškodnú (tajnička 2) postavičku z mytológie.

Riešiť

© 20011-2023 3glav, s.r.o. All rights reserved