Osemsmerovka na Kazimíra | krizofky.sk
J U D E A C B A B I J A
O A R N A L E R T S L K
K N I E Ž A T I T U L N
N U N M N A S Á N S K A
R Z A K L A D A T E Ľ Š
Z A Á F G O L S T D V E
R S O P U S U D E I U I
Ú N U E O R E B N A R M
Z Á E R T R A S A Á A A
A P O L P E T G T J R S
P I J A N A I L Á R K É
O S N O V A O K N N A R

Slová Osemsmerovky:

ABIJA  ALFONZ  APRUS  BEDĽA  DLANE  DRINA  JUDEA  KMENE  KNIEŽA  KRÁLI  MAJÁK  MASÉR  MIEŠANKA  NÁPIS  NAPRED  NÁTAN  OLTÁR  OSNOVA  PAZÚR  PERLA  PIJAN  RUINA  SATIRA  SESTRA  STÁDO  STRELA  SUSEDIA  ŠKUTA  TEPLO  TITUL  TRASA  TRUST  URAGÁN  VENIEC  ZÁPOR  ZRNKO   

Vpíš písmena čo zostali a over si riešenie
TIP: Stlač medzerník na klávesnici a Osemsmerovka ti vysvieti nevyškrtané písmená

 Odporuč Osemsmerovku: