Osemsmerovka na Benjamína | krizofky.sk
M R
I É S P
N B I E L K O
M U D R C I O K I
O S L K Z E Ť R V T Š
P O L N B H T P Á
Ú S T I E Š O M P
T Ť M E S T O V O
A I É V S T Š A O
Č K R O T O I D I
K A T O L Í K N C
B U X Á E A M O A
A P E M Z A O S K

Slová Osemsmerovky:

AUTOSTOP  BIELKO  BREHOV  EXTRÉM  IDIOT  KATOLÍK  KOKOS  LISTINA  MINULOSŤ  MUDRCI  ODKAZ  OPÁTI  OTROK  PEMZA  PERKO  PÚTAČ  RÉBUS  SEBEC  SLOVÁ  SONDA  SVRAB  ŠIKMO  ŠTVRŤ  TOMÁŠ  ÚSTIE  ZÁTKA  ZNIEV   

Vpíš písmena čo zostali a over si riešenie
TIP: Stlač medzerník na klávesnici a Osemsmerovka ti vysvieti nevyškrtané písmená

 Odporuč Osemsmerovku: