osemsmerovka onlineOsemsmerovka na Žigmunda

Básnický prívlastok - tróp

Riešiť

TUŤALARAIČVO
LEBICEDESICP
IOČIVNMKNAÝP
DSPONAAÁJRRO
AOTÁPURMAATN
LKKMTRÓPSRSA
KOALAIDAOOTB
VRIŇEÁKCTTRE
TLŠPIŠTOLAIR
ÁOYTEVKONŠLA
ČPMSONSČAAFČ
AAKŽYCHEPSORP
BRANČ ČIARA DECIBEL FLIRT CHYŽKA IKONA JASOT KOALA KVETY MARÓD MYŠIAK NABERAČ OPÁTI OPICA OPRAVIŤ OSMAN OTROCTVO OVČIAR PAŠIE PIŠTOL POČET POLROK PRASA PROSPECH SKAUT SPONA STRÝC SVIŇA TRAMP URIÁŠ UŤALA VINÁR VKLAD VLYSY VTÁČA

Vyriešením tejto úlohy získaš jeden "?", ktorý možeš použiť ako nápovedu v krížovke, alebo v sudoku. Stačí byť prihlásený.

Overenie riešenia osemsmerovky

Potrebuješ radu?

Návod pre osemsmerovku

Osemsmerovka je vyriešená?

Toto všetko, čaká len na teba. Pozri si osemsmerovku na dnes, alebo osemsmerovku zo včera, prípadne si vyber ďalšiu z osemsmerovky na meno.


© 20011-2023 3glav, s.r.o. All rights reserved